Lort-Sverige

Hur fattigt var det, och hur lortigt? Åsikterna gick isär när det gällde Lubbes klassiska socialreportage. Läs ett utdrag med sörmländsk smuts.

/

Makten och orden

Med utgångspunkt i frasen "Bratstvo i jedinstvo" undersöker Arvid Svenske vad språk betydde för etablerandet av makt i den kortlivade staten Jugoslavien.

//