////

Frieri och magi vid vulkankällan

Sommarspaning av Ulrika Bergman. Film: Ulf Bjelke

Strax utanför Nyköping finns en plats som få känner till och än färre har besökt. Ulrika Bergman tipsar om de bubblande källorna som aldrig fryser, ett ställe perfekt för såväl naturromantik som mellanmänskliga kärlekseruptioner.

Strax utanför Nyköping ligger Täckhammar, en herrgård som även har en egen bro: Täckhammarsbro. Brovalvet erbjuder en mäktig syn ute i den lantliga miljön.

Men det allra mest spännande är mystiken som inte syns. Om man istället för att komma på ett oanmält besök till herrgården kör tvärs över vägen så kommer man in på en liten grusväg. Bara det är ju spännande. Vart leder vägen? Vad kommer man fram till? Finns det någon hemlig skatt gömd någonstans i det fördolda? Ja – det gör det!

Längst bort i det diskreta buskaget finns en liten bro med ett ännu mindre vattenfall. Och en söt liten bäck. Men ännu vet besökaren inte vad som väntar, utan anar bara en liten stig och tanken väcks: undrar hur många som känner till denna lilla pärla?

Den som följer stigen når fram till en plats, som passar perfekt för att fria till någon, mitt ute i ingenstans, omsluten av mystik och vacker miljö. Det är ännu en bro, en liten träbro. Och därunder finns själva skatten: källan, det som vi kom för att se.

Det magiska bubblet vid Täckhammar. Foto: Ulf Bjelke

Täckhammars källor har funnits här sedan sjösänkningen 1857 då bland annat Långhalsen sänktes med cirka två meter. Under det näst intill kristallklara vattnet syns små bubblande hål. Små minivulkaner med vatten.

Förr I tiden gick många skolbarn till källorna när de skulle på utflykt och man kan ju bara undra hur många som, liksom jag, stått på den där bron och funderat över naturens mystik.

Täckhammarstropiken, känd bland ortsbefolkningen redan 1919. Foto från Bergshammars hembydsförenings arkiv.

Källor om källor
Landskapet är fullpepprat med vattenhål, trefaldighetskällor, hälso- och offerkällor. Några av de mer kända källorna i våra trakter finns i Bie brunn, Hällby, och så förstås S:t Eskils källa mellan Strängnäs och Eskilstuna.

I Riksantikvarieämbetets Fornsök finns ett åttiotal sörmländska källor registrerade under kategorierna ”Kult, offer och folktro” samt ”Övriga lämningar” (sök på ”kallkälla”).

Källan vid Täckhammar har den byråkratiska beteckningen Bärbo 41:1 och i dokumentationen står bland annat:

Detta är Täckhammars källor, en i socknen vida bekant turistattraktion, vilken länge lockat såväl gammal som ung med den märkliga synen av vatten, måhända iskallt, vilt uppströmmande ur jordens mörka innandömen.

SGU:s källkarta kallas de ”Täckhammars kokande källor” och beskyddas likt tusentals andra naturliga vattentäkter av ”Källakademien”, föreningen för alla som gärna vill ”bevara och vårda källor samt främja intresset för källor.”

Fler upptäckter på Kulturkartan

Trakten redaktion

Redaktionen jobbar gemensamt under täckmantel av Södermanlands landskapsinsekt strimlusen, i familjen bärfisar ordningen halvvingar.