Om Trakten

Trakten är en digital tidskrift inriktad på kultur, nöje och upplevelser i och omkring Sörmland (vi bryr oss inte mycket om gränser).

Vårt mål är att lyfta fram den regionala kulturen, och samtidigt skapa nya möten och samarbeten.

Arrangörer, scener och kulturproducenter kan använda Trakten för att nå ut och hitta fram till publiken – även på andra sidan kommungränsen. Skribenter, fotografer, musiker, konstnärer av alla slag kan genom Trakten lyfta fram nya verk till sin publik.

Tidskriften är inte vinstdrivande. Alla intäkter används i verksamheten, och går i första hand till arvoden åt våra medverkande skribenter och konstnärer. Utgivare är Widegrens förlag.

Hör av dig!

Har du förslag på artiklar? Vill du annonsera och på så sätt stödja den regionala kulturen? Intresserad av att vara med i Traktens eminenta redaktionsråd? Hör gärna av dig!

E-post: redaktion@trakten.nu

Chefredaktör: Axel Hellby tel 073 620 53 16

Annonser & samarbeten: Johan Eriksson 070 292 16 30