/////

Barvalurens återkomst

Efter cirka 2000 år kommer man i helgen åter att kunna höra Barvalurens tonstötar ljuda över bygden.

För drygt 140 år sedan gjorde torparen Carl Johan Johansson i Barva ett fantasieggande fynd. I en mindre sankmark fann han ett mäktigt oxhorn, en lur som i båda ändar pryddes av kraftiga bronsbeslag, förenade genom en kedja.

Musikarkeolog Cajsa S Lund med den unika replikan av Barvaluren. Foto: privat

Torparen lämnade fyndet till Historiska muséet, där dåtidens antikvarier beskrev föremålet som “lämningar av en stridslur från äldre järnåldern, bildad av ett stort oxhorn”, enligt vissa källor en “uroxe”. Äldre järnålder, folkvandringstid och fornborgar. Hade kanske nån Barvabonde blåst till strid mot framryckande germaner genom detta mäktiga horn? Tanken svindlar. Och uroxar – fanns det såna?

Ingen känner hela historien bakom den mäktiga luren – men i helgen sker en unik musikalisk återkomst i Barva utanför Eskilstuna. På söndag 11/9 besöker nämligen musikarkeologen Cajsa S. Lund Barva bygdegård. I packningen har hon med sig en kopia av det uråldriga instrumentet, som nu alltså åter kan klinga över bygden – 2000 år efter att hornet under oklara omständigheter försvann. Cajsa håller föredrag och har även med sig andra forntida instrument och ljudverktyg. Efter föredraget finns även möjlighet för publiken att prova instrumenten.

Cajsa S Lunds exklusiva replika av originalet har tidigare ingått i Archaeomusica, den internationella musikarkeologiska vandringsutställning som åren 2016-2019 visats i ett flertal länder i Europa och där Cajsa varit en av de huvudansvariga.

Läs mer om evenemanget på Facebook

Trakten redaktion

Redaktionen jobbar gemensamt under täckmantel av Södermanlands landskapsinsekt strimlusen, i familjen bärfisar ordningen halvvingar.