Wrong side of the track

Ofta är det ett faktiskt tågspår som är avskiljaren. Vilken sida detta spår du föds på avgör dina förutsättningar i livet; hur det går för dig i skolan, vilka jobb du kan drömma om och till och med hur länge du lever.

/