Vi använde vårt språk i hemlighet

Länge kallades de “dövstumma”. Deras föräldrar uppmanades av myndigheterna att inte tala med sina barn på deras eget språk. Annika Bergsland lyfter fram berättelser från en stolt och stark kultur där tystnaden är norm och kommunikationen livlig. Texten är ett bearbetat utdrag

///