SNIPPAN!

Ord och språk - finns det något viktigare? Ja, det har den senaste veckans snippdebatt påmint om. Läs mer i Jenny Wistbackas reflex.

/

Wistbackas julreflex

Jultraditioner, blaha blaha. Ända tills vi inte får göra som vi brukar. Wistbacka minns en man med latenta julaffekter.