SKAM

Vad skäms du för, människa! Ja, det kan vara det ena och det andra, Erling Persson skaldar till rörliga bilder, utan nedslagen blick.

//

Vatten

Vad vet vi om vatten? Upplev ett faktaspäckat diktverk som problematiserar livets viktigaste vätska.

/