SKAM

Vad skäms du för, människa! Ja, det kan vara det ena och det andra, Erling Persson skaldar till rörliga bilder, utan nedslagen blick.

//

Vatten

Vad tänker du på när du hör ljudet av någon som klingar i ett glas? Någon som vill berätta något, hålla ett tal eller tänker du att det pågår en performance? Att spela på en vattenorgel kan vara folkkultur för trashankar och

/