///

Skepnader och chiffong

Fristadspoeten Ola Husamou, som på annan plats i Trakten #2 berättar om liv och skrivande, medverkar här också med två dikter, ”Skepnader” och ”En skuta av chiffong på en frusen flod”. Hon samarbetar med översättarna Anna Jansson och Jasim Muhammad.


 Skepnader 
  
 Jag är sparven 
 som hoppar på dina lår
 och pickar dina känsliga ådror
  
  
 Jag är molnen 
 som sträcker sig 
 ända från Damaskus och till städerna i söder
 skuggar ditt ansikte
 och skyddar dig
 från gudarnas lynneskast
  
 Jag är slätten
 som vecklar ut sig på din väg
 och karvar ensamheten
 ur din hud
  
 Jag är ömtåligheten 
 som glöder i dina händer,
 hämtar ur djävulens mun
 musiken åt dig 
 och förvandlar tröttheten 
 till en femte sträng i din tystnad
   
 Jag är värmen 
 som gömmer sig i hjärtat av din bädd
 driver kylan från dina skuldror
 fyller dina porer med ro 
 och gör dina kvinnors kroppar 
 till sköna tillflyktsorter
  
 Jag är tomheten
 som borrar sina klor i dig
 och gräver ut mitt namn
 ur ditt oväsen
 varje gång du älskar med annan kvinna
  
 Jag är oljudet
 som lägger sitt nät inuti dina celler
 och håller modlösheten och mitt namn
 på avstånd från dig
  
 Jag är sparven 
 som svävar likt ett moln
 och som var gång den förnimmer 
 dina synders smärta
 landar i dig 

 En skuta av chiffong på frusen flod
  
 Din hand flyter lätt på min rygg
 som en skuta av chiffong
 Min rygg
 som sträcker sig likt en frusen flod
 smälter avvaktande och stilla
 Fiskar vaknar till liv i mig
 öppnar sina munnar
 likt narcisser under skuggan av 
 en ljuvt sovande fjäril 
 Ur din hand
 vecklar en tunn lina ut sig 
 och väcker liv i slutna gälar
 får förtorkade fenor att röra sig
 och fiskarna stiger mot ytan
 Din hand dyker ner i min flod 
 mjukt som en skugga av lavendel
 utan att grumla elementen
 utan att ändra vattnets riktning
 Med oändlig självtillit 
 avväpnar den mig
 Och oändligt lätt
 faller jag liksom bedövad 
 av häpnad 

Ola Husamou

Ola Husamou är en syrisk poet och mångkonstnär. Genom ICORN har hon kommit att leva och verka som fristadspoet i Eskilstuna.