//

Surrande snurrande seriös lek

Johan Paalzow har ett djupt intresse för biologi och naturens estetik. Och bin. Världen vi möter i Katrineholms konsthall är som ett godisland för dessa livsviktiga pollinerare – men i ett format som passar människor. Miljövänlig plast och aluminium, oväntade färger och material, organiska former och symboliska representationer – sammanfogade till hybrider som gestaltar livskraft.

Trakten ser:
Johan Paalzow, utställning, Over the Top, Katrineholms konsthall, den 3 juni till 19 augusti. Vernissage 3 juni kl. 12 med performance av Paalzow och jazz med Katrineholmsbördiga Boman & Wistbacka (Nicklas Boman och Charlie Andersson Wistbacka).

Verket Bee there från Open Art 2013, som sedan dess pryder Gamla gatan i Örebro, visar att temat bikupa är något som Johan Paalzow utforskat länge. En miniatyr av den figuren kan man se på ovanvåningen där skisser och förhandsstudier till flera av Paalzows offentliga verk går att se och läsa om. Paalzows performance under vernissagen innebar konstnärens välsignande av publiken och var även den relaterad till bin och biodling.

Intendent Gustav Person och Johan Paalzow under vernissagen. Foto: Felicia Sjöblom

Trots plast och mättade färger vilar det miljömedvetenhet över Paalzows skulpturer. Han hittar ett lekfullt sätt att ta upp seriösa frågor. De konstgjorda formerna känns som hämtade från ställen i naturen som vi normalt inte tittar så noga på – i Paalzows format blir de synliga och smeksamt mjuka. Möjliga att krypa upp i och omfamnas av när de handlar om de stora verken. Så kan man också knyta an till (grund)materialet och till det som utgör livets förutsättningar.

Bisamhällen förökar sig genom svärmning – och det finns två sådana svärmar i olika format i konsthallen, båda i materialet Las Vegas-brons. I utställningens entré finns ett bord som det kan skapas vid, en plats där man kan befrukta sig med kreativitet som på så sätt förökas och sprids.

– Om vuxna också gick på konstkollo och lade undan mobilen i en vecka skulle världen genast bli bättre, säger Paalzow.

Miljövänlig plast och aluminium – skulpturer som tagna direkt från Carrollska underlandets natur.

Just strävan efter frihet, att bejaka det som ses som ”för mycket”, är en röd tråd genom hela utställningen.

Man kan säga att ”Over the top” är ett fullständigt befriande tillstånd vad gäller kreativitet.

Johan Paalzow

– Man kan säga att ”Over the top” är ett fullständigt befriande tillstånd vad gäller kreativitet. Man sätter inte massa regler eller måsten på sig själv vad man kan göra när det gäller färg och form. Nu har jag jobbat så många år med konst och också med konstundervisning på Konstfack så jag känner att nu vill jag tillbringa några år på reservatet där det råder fullständig konstnärlig frihet. Jag bryr mig inte så mycket om vad till exempel den akademiska konsten säger – det är roligare att försöka berätta för allmänheten att konst är så mycket, det gäller alla egentligen, att man kan göra kreativa val själv, man behöver inte ha förutbestämda regler för sig själv. Jag kan tycka att vi kan vara mer kreativa, säger Johan Paalzow.

Plats som främjar kreativitet.

Johan Paalzow (f. 1961) är bosatt och verksam i Stockholm. Han har under flera års tid varit verksam som konstnär och skulptör, främst med offentliga uppdrag och installationer. Paalzow är utbildad på Konstfack, med en examen från 2001. Utöver sitt egna konstnärskap arbetade han som lärare i skulptur på Konstfack under flera år.

Målarkluddens paraply. Under vernissagen bjöds det även på jazz. Foto: Felicia Sjöblom

Persson pratar i podd med Paalzow:

Andra konstnärer som liksom Johan Paalzow inspireras av naturen:

https://trakten.nu/katrineholm/vetenskap-med-magi-och-litterar-filosofi/

https://trakten.nu/katrineholm/sma-och-stora-eldar-overallt/

https://trakten.nu/eskilstuna/mellan-valbehag-och-obehag/

https://trakten.nu/eskilstuna/fran-torshalla-med-trad-som-barn-ser-dem/

https://trakten.nu/katrineholm/konst-i-skogen-skogen-som-konst/

Erling Persson

Erling Persson är utbildad litteraturvetare, kulturvetare, förlagsredaktör och journalist. Efter 14 år i mediebranschen, till största del som redigerare, redaktör och nattchef, jobbar han nu som bibliotekarie. Han har varit med i Poetry slam-SM 2007 och 2009.