//

Rör och gör gärna konsten

Joseph Conrad menade att läsaren skrev 50 procent av boken. Petter Hellsing verkar testa liknande inställning – besökaren bjuds in till att vara en del av verket, till samskapande och till att få närkontakt med grundmaterialet som konstnären skapat sina verk av. 

Trakten ser:
Handen andas med världen, utställning, Petter Hellsing, Ebelingmuseet, 12 november till 15 januari.

Det här är lika mycket en materialutställning – en utställning där Petter Hellsing, på liknande sätt som Anna Mantzaris nyligen gjorde i Katrineholms konsthall, låter processen bli en del av verken och ställer ut delar av sin ateljé/verkstad. Ett besök i konstnärens värd och vardag alltså. Men Hellsing går längre. Den ofta förekommande skylten ”Rör inte konsten” finns inte här. En passande kunde varit ”Gör konsten”. 

Petter Hellsing bjuder in till skapande.

Leverantörerna Gutefår är med i videoverk på flera skärmar runt om på rummets väggar. Det är samma omsorg om materialet när det gäller datorvalet, de spelas upp på iMacs av vacker åldrad aluminium från den tiden då denna datormodell hade inbyggd cd/dvd-spelare. De är alltså minst tio år gamla. På en av dem får vi se ett experiment mitt i insamlandet av grundmaterialet: Känner fåren igen sin ull om de som klipper fåren har på sig kläder som är tillverkad av samma fårs egna ull? är frågan som ställs.

Hela utställningen är ett slags porträtt av materialen i sig självt. 

– Hela utställningen är ett slags porträtt av materialen i sig självt. Det är själva handlingen jag är intresserad av, av min egen handling i förhållande till de här materialen. Det är ett sätt att förstå platsen via materialen. När jag flyttade till Gotland för massa år sedan så började jag jobba med material som fanns runt omkring. När jag började karda och spinna blev det något som satte mig i kontakt med människorna som finns på platsen. Men också ett sätt att förstå landskapet, hur lammen rör sig över en äng, det påverkar ju hur landskapet har formats under massa hundra år. Jag är väldigt intresserad av processerna. Det är det jag vill stimulera till, stimulera besökarnas egna processer. Det är därför jag bjuder in till ett eget deltagande, säger Petter Hellsing.

Ull och redskap för beredning – Petter Hellsings arbetsbänk i Torshälla.

Om inspiration och arbetslust:

– En riktigt bra utställning gör att jag vill gå hem och jobba. I den här lusten till verksamheten får man också ett slags återuppväckande av den mänskliga relationen till det icke-mänskliga, säger Petter Hellsing.

Om den skulpturala vävstolen: 

– Vävstolen är byggd här på plats, det finns ingen skiss, den är byggd för det här rummet för att takhöjden är så spännande och just att det här är en gammal industrilokal. Den här lokalen har produktionen som sin egen bakgrund. Vävstolen är funktionell men den är också visuell. Det hade varit enklare att göra på ett annat sätt om man bara skulle ha funktionen, berättar Petter Hellsing.

Produktion i lokal som har produktion i sin historiska bakgrund.

Om den ekologiska krisen vi står inför:

– Jag funderar lite grand på vad det är som gör att vi har tappat relationen med den värld vi bebor. I hantverket finns det ett slags svar. Hantverket har ju den erfarenheten att förhålla sig till ett material och den kunskapen är något jag försöker ge en eloge till, lyfta fram att det finns ett värde i det. Ska vi kunna vända den här negativa trenden då måste vi bygga upp vår relation till världen igen – den är dysfunktionell som den är idag. Det tänker jag att hantverket i görande kan vara en sådan nyckel in till. Till en slags ömsesidighet, en slags respekt till världen, säger Petter Hellsing.

Jag funderar lite grand på vad det är som gör att vi har tappat relationen med den värld vi bebor. I hantverket finns det ett slags svar. 

Om hantverk och förändring:

– Det finns en bruksaspekt i hantverket, det blir en del av människors vardagsliv. Ett objekt som är för tittandet har sitt eget rum i sig, de här sakerna agerar i ett rum, de är inte slutna i sig själv, i ett eget isolerat rum, som en traditionell skulptur kan vara. Det här är expanderande former. I den här utställningen är det inte så mycket enskilda verk, det är olika delar som jag använder som byggklossar som jag använder för att bygga en helhet – det är ett verk vi går in i när man kommer in här. Tanken med utställningen är att den ska förändras fram till januari. Vi får se vad som händer, säger Petter Hellsing.

Besökarna kan delta med vägledning via instruktionsvideos.

Foto: Erling Persson

Evenemang tillsammans med bland andra Sörmlands museum:

Den 19 november kl. 12–14 kan man prova på karvsnitt med Länshemslöjdskonsulent Niklas Eriksson. Kl. 14–15 hålls ett publikt samtal med Mårten Medbo och Petter Hellsing modererat av Sanna Svanberg, bild- och formkonsulent. 

Den 11 december kl. 10–16 hålls en temadag om och kring materialet ull. 

Den 7–8 januari kl. 09.30 till 16.30 kan man tälja en bandgrind och väva ett band tillsammans med slöjdaren och författaren Kerstin Neumüller.

Erling Persson

Erling Persson är utbildad litteraturvetare, kulturvetare, förlagsredaktör och journalist. Efter 14 år i mediebranschen, till största del som redigerare, redaktör och nattchef, jobbar han nu som bibliotekarie. Han har varit med i Poetry slam-SM 2007 och 2009.