//

Bevara skapade minnen som metod

Tomas Lundgren har tydliga ramar för sitt skapande: Han använder två färger, titanvitt och elfenbenssvart, sju olika nyanser och alltid samma typ av dukar och samman sorts penslar. Det han avbildar eller återskapar är fotografier från slutet av 1800-talet fram till det tidiga 1900-talet. 

Tomas Lundgren, Historiens öga, 11 november till 21 januari, Ebelingmuseet.

Enskilda människor blir representanter för större sammanhang och för historien i stort. Lundgren har ingen tydlig systematik in sin research, kanske begränsningen är sorteringen och källorna – bilderna kommer bland annat från brotts- och sjukhusarkiv och Rasbiologiska institutet. Konst, konstnärer, författare och konstnärers modeller är också representerade. Det blir ändå som stickprov ned i historien med tydlig politisk udd. För vad minns vi? Vem är det som skriver vår historia och bestämmer vad och vem vi ska minnas? Tomas Lundgren säger att det i varje återblick finns förskjutning, något ofullständigt och bortvänt, som han vill belysa. 

Eko från en svunnen tid. Kanske en kommentar om det bedrägliga i att återskapa foton som ”foton” här i form av stor oljemålning? ”Van Meegeren” (2020–2021) är baserad på ett fotografi föreställande den holländske konstförfalskaren Han Van Meegeren under arbete i sin ateljé 1945. Foto: Ebelingmuseet.

Metoden fångar också hur minnen bleknar, vi står framför bilder som förvisso återskapats men samtidigt bär spår av en pågående förstörelseprocess. Det är också ibland bilder av människor som redan under sin levnad befann sig undangömda på väg att glömmas och som nu räddas ånyo som bilder från arkivens lådor och blir till porträtt. Oljemåleri är långsamt. Samtidigt finns åldringsprocessen inbyggd. Oljemålningar krackelerar. Tappar lyster. Färgerna mörknar. Tomas Lundgren har redan kompenserat för detta genom att omfamna fotografiernas skador, suddigheter och blekta partier och återskapa även dessa skavanker i sina målningar. Något man kan studera närmare i den bok som säljs på museet. I två av målningarna ”Disappearing Act” och ”To Be Echoing” har Lundgren använt sig av mörbrun i kombination med vitt. Ett avsteg från de stränga ramarna men också ett omfamnande av just ålder.

Verken ”IMAGE” (2018–2019) består av lösryckta citat hämtade ur texter om bild, historia och minne. Foto: Ebelingmuseet.

Tomas Lundgren är född 1985 och är bosatt i Göteborg. Han har examen från Konsthögskolan i Malmö och Akademin Valand (2013) och har haft separatutställningar på bland annat Moderna Museet Malmö och Färgfabriken i Stockholm, samt deltagit i utställningar på Göteborgs Konsthall, Malmö Konsthall och Röda Sten Konsthall. 2014 mottog Lundgren Fredrik Roos Stipendium, 2016 Beckers Konstnärsstipendium och 2020 tilldelades han stipendiet Den tänkande handen. Samma år (2020) fick han Adlerbertska Kulturstipendiet och stipendium från Längmanska kulturfonden. År 2022 hade han ett ettårigt arbetsstipendium från Konstnärsnämnden och i år 2023 fick han Thordénstiftelsens Kulturstipendium.

Tomas Lundgren. Foto: Ebelingmuseet

Erling Persson

Erling Persson är utbildad litteraturvetare, kulturvetare, förlagsredaktör och journalist. Efter 14 år i mediebranschen, till största del som redigerare, redaktör och nattchef, jobbar han nu som bibliotekarie. Han har varit med i Poetry slam-SM 2007 och 2009.