Wrong side of the track

Ofta är det ett faktiskt tågspår som är avskiljaren. Vilken sida detta spår du föds på avgör dina förutsättningar i livet; hur det går för dig i skolan, vilka jobb du kan drömma om och till och med hur länge du lever.

/

Makten och orden

Med utgångspunkt i frasen "Bratstvo i jedinstvo" undersöker Arvid Svenske vad språk betydde för etablerandet av makt i den kortlivade staten Jugoslavien.

//