Värde

Om det hade gått hade varenda en gjort det. Men vi sitter fast. En dikt om kapitalets nattliga städskvadron och handräckare, signerad Birk Andersson.

/