Vem berättar historien?

Låt det skina igenom vem som driver fram historien. Det är då du kan fånga läsaren. Är det någon som är sjuk, hungrig, förälskad, har tio barn, ont om pengar, rik … Tänk att du kliver in i berättarens kropp, går i dennes skor och ser med dennes ögon, använder dennes ord, har dennes erfarenheter.

Så, när du börjar att skriva. Välj perspektivet!

  • FÖRSTA PERSON – Jag-perspektivet. Ger ofta stark närvarokänsla. Läsaren har lätt att komma nära personen.
  • TREDJE PERSON – Han/hon/hen-perspektivet. Då kan man gå in i olika personer och berätta om händelser från flera synvinklar. Det blir lätt att bygga en intrig. Det kan ligger lika nära karaktärerna som ett jagperspektiv med skillnaden att man skriver han eller hon, författaren kan gå in i karaktärernas tankar. Bra när man har tre, fyra karaktärer som driver berättelsen framåt. Man byter perspektiv vid ett nytt kapitel eller avsnitt, om man byter tätt mellan olika korta scener, kan det kan bli för rörigt.
  • DET ALLVETANDE PERSPEKTIVET– Till exempel om det är många personer i romanen. Berättaren vet allting och har tillgång till alla personernas tankar och kan fritt undersöka allting och kommentera vad som händer. Som författare har man en stark berättarröst som har distans och likt en kamera registrerar händelseförloppet. Typ som en god historieberättare.

Övning:

Välj en miljö:

En begravning    

En sen kväll på akuten

På simhallen

Välj en situation/händelse:

Ett bedrägeri

Ett telefonsamtal

Ett slagsmål

Välj perspektiv:

Ett jag-perspektiv Annika 37 år arbetslös o förälskad

Eller ett tredje-persons perspektiv Alberto 78-årig man från Chile.

Skriv!

Så gör du för att posta övningen
När du är klar skickar du in din text genom kommentarsfunktionen längst ned på sidan. Där kan du även ge respons på andra inskickade texter. Kom ihåg: vi är snälla och konstruktiva! Målet är att hjälpas åt att skriva bättre texter.
>> Tillbaka till Karin Flygares kursrum
>> Tillbaka till Hitta historien

Karin Flygare

Karin Flygare är författare, bosatt i Malmköping. Hon romandebuterade 2009 med "Det är så konstigt nuförtiden". Sedan dess har hon skrivit tre romaner samt en barnbok "Snödrottningen" som kom ut i augusti 2021 på NaFörlag. Karin håller regelbundet skrivarkurser - håll utkik i Trakten och på Karins egna kanaler!

Skicka in en text/kommentar!

Your email address will not be published.