Öva på inre monolog

Inre monolog En persons inre tankar. Kan vara tillbakablick, drömmar, det som far genom karaktärens huvud. Rätt likt det man brukar kalla för ”medvetandeström” där även iakttagelser och perceptioner (förnimmelser) blandas in. En del författare driver detta till sin spets, andra går

Vem berättar historien?

Låt det skina igenom vem som driver fram historien. Det är då du kan fånga läsaren. Är det någon som är sjuk, hungrig, förälskad, har tio barn, ont om pengar, rik … Tänk att du kliver in i berättarens kropp, går i