//

Legolyrik och tänkande maskiner

Under några år har Trakten publicerat recensioner skrivna av författaren David Armini men i höst har han inte hunnit bidra så mycket. Vi kastade några frågor på David för att se hur han reagerar och fick intressanta svar om skrivande, avifauna och artificiell intelligens!

David, vad händer? Long time, no Traktentexter?

Det har varit en hektisk höst! Det enda tråkiga är att det inte varit fullt så mycket tid och energi att skriva på egna projekt. Det har blivit fyra turer till havs för att kartlägga fåglar i samband med eventuell utbyggnad av vindkraftverk. Detta är riktiga äventyr på ombyggda krigsfartyg, eller båtar som som hämtade från ett äventyr med Tintin och Kapten Haddock.

Men du pluggar också?

Ja! Utbildningen på HDK Valand (Högskolan för Konst och Design vid Göteborgs universitet) är emellanåt magisk: Tänk att dagarna i ända fundera och diskutera text och skrivande! Extra roligt tycker jag det är att få blanda in lite matematik, fåglar och givetvis Lego i diskussionerna!

Och vad är det vi hör om en mekanisk diktmaskin? Vad är det för något? Är inte mekanisk maskin en tautologi, förresten?

Ja och nej på tautologi tänker jag. Mekanisk och maskin sammanfaller till stor del och ofta, men för mig är en maskin ett brett begrepp som omfattar maskiner som kan fungera på olika vis, exempelvis mekaniskt eller elektroniskt. ”Mekaniskt” syftar för mig lite förenklat på ett kugghjulsmaskineri.

David Armini visar sina diktmaskiner. ”Alla målar världsliga viljor”, diktar en av dem.

Ibland ställer man ett Newtonskt, mekaniskt universum mot ett kvantfysiskt och på många vis mer komplicerat universum, där exempelvis Schrödingers katt både kan vara död och levande. De diktmaskiner jag har byggt frambringar dikter genom synbara mekaniska rörelser (om man lyfter på huven), till skillnad från om en AI tar fram en dikt, då det sker genom osynliga elektriska pulser.

AI, ja, vad ända in i Ada Lovelace tänkande maskin håller på att hända?

Visst är det roligt att be ChatGPT skriva en dialog mellan ChatGPT och Jesus, och det är otroligt smidigt att få en lektion hur latituder och longituder fungerar. Bara för att nämna några exempel på där så kallad AI excellerar sedan omkring ett år. Men är det intelligens det handlar om?

Jag läste och undervisade i AI på nittiotalet. Då som nu föredrar många som forskar på området begreppet Machine Learning eller maskininlärning (ML). Att vi kan lära maskiner att utföra arbetsuppgifter finns nämligen ingen tvekan om. Digitala maskiner börjar även bli allt duktigare på att lära sig själva, och kan därigenom upptäcka strategier och kunskap som människor inte behövt upptäcka först och sedan lära datorn. Men språnget är stort till att prata om en generell och autonom intelligens, ändå har det nästan oavbrutet pratats om att maskinerna kommer att ta över och att människan kommer att bli omsprungen.

Hur ska vi kunna avgöra vem som är en robot? Bild från filmen Blade Runner.

Vi som växt upp med Blade Runner och Terminator är ju nästan programmerade att spana efter AI-framtiden.

Ja, särskilt när en ny milstolpe nåtts, som att den bästa mänskliga schack- eller gospelaren får se sig slagen. Ändå lyckas vi inte bygga en dammsugarrobot som kan hantera en normal lägenhet.

Del i förklaringen ligger i att intelligens länge definierats som det (manliga) forskare tycker är högst tecknen på intelligens, exempelvis schack. Att vi ser en bredare framgång nu kanske kan kopplas till ett bredare vetenskapssamfund?

Men fenomenet att frammana visioner om intelligenta robotar kan snarare kopplas till människans drift att antropomorfiera: vare sig det gäller stjärnbilder, söta djur eller datorer verkar vi vilja se intelligens och känslor i samtliga. Testa själv med ChatGPT – om du kritiskt granskar ett antal dialoger så kommer du troligen märka att det är ganska stolpiga och enformiga svar du får.

Ett tänkbart scenario där generell autonom intelligens uppstår är i en singularitet där datorer exponentiellt utvecklar sin egen AI eller ML.

Lego är poesi!

Ett annat scenario är att AI blir så bra på att härma intelligens att vi inte har något val annat än att tänka på datorer som intelligenta. Redan nu kan det vara svårt att avslöja exempelvis ChatGPT med hjälp av Turing-testet.
Bland otäcka scenarier som hotar inom överskådlig framtid är att exempelvis ett stort kemtekniskt företag lyckas för bra att med hjälp av AI (eller andra verktyg för den delen) ta fram härdig och multiresistent gröda.

Ett annat skräckscenario är ett för effektivt datorvirus. IT-krigföring blir allt mer avancerad och stormakterna tar redan fram virus som ska ställa till skada på andra länders kärnkraftverk, vattenförsörjning och annan infrastruktur. Exempelvis lyckades USA infektera mer än hälften av alla datorer i Iran med viruset Stuxnet – allt för att sabotera anrikningscentrifuger på iranska kärnanläggningar.

Det är inte särskilt mycket science fiction att tänka sig ett självomprogrammerande virus som diskret sprider sig och blir effektivare än ursprungligen tänkt. Vi har i stort sett allt digitalt i dagsläget: pengar, strömförsörjning, vatten, bilar, etc. Detta gör oss enormt sårbara. Men att prata om detta som intelligens eller medvetande tror jag fortfarande är missvisande.

Hellre en diktmaskin än ChatGPT?

Kanske mest fascinerande av allt är om Internet skulle kunna börja fungera som en hjärna. En traditionell modell för artificiell intelligens är artificiella neurala nätverk. Man bygger då digital nätverk som ska likna en hjärna med synapser och neuroner, men de artificiella varianterna är fundamentalt annorlunda jämfört originalen, exempelvis genom att vara mer organiserade.

Men betrakta Internet, alla datorer, alla smarta telefoner och alla smarta prylar: Här har vi miljarder av enheter som skulle kunna betraktas som neuroner som vars kommunikation skulle kunna jämföras med synapser.

Brandväggar hindrar alltför spontan kommunikation och hämmar möjligheterna att Internet skulle kunna bli en gigantisk elektronhjärna. Om nu inte ett virus sprids där hela den digitala infrastrukturen skulle tas över av ett – ja nu blir termen befogad och skräckinjagande – medvetande.

Så stannar dina maskindrömmar vid Legolågan och leken med lyriken?

Nej, faktiskt inte. Trots att jag ser det som osannolikt att AI kommer uppnå generell intelligens, medvetande eller ta över jorden, så låter jag just detta ske i två romanprojekt jag håller på med, för visst är tanken lockande!


David Armini jobbar vidare på romanprojekt och studier i litterär gestaltning vid HDK Valand. Han är dessutom aktiv fågelskådare och -guide, och arbetar med fågelrelaterade projekt i Sverige och utomlands. Följ honom gärna på Instagram.


Ordlista

AI, artificiell intelligens. Ett vagt definierat begrepp om att digitalt härma eller skapa en elektronisk intelligens. ML, Machine Learning, maskininlärning. Av forskare inom området AI ofta mer anammat begrepp då det bättre beskriver vad man kan åstadkomma med en dator.
Stuxnet. Ett av världens mest avancerade virus. Det tros vara skapat av Israel och USA, men detta har aldrig bekräftat officiellt. Meningen var att det bara skulle spridas på iranska uranbearbetningsanläggningar, men buggar ledde till att det spreds globalt. 

Axel Hellby

Skribent, lärare och författare, sedan hösten 2020 Traktens chefredaktör.