/

Kreativa kulor fördelade

Bidragsdjungeln talas det om ibland, i alla fall bland kulturarbetare. Det är inte helt enkelt att hitta rätt, att söka på rätt sätt. Region Sörmland satsar i år på en ny variant, som komplement till organisations- och verksamhetsbidragen: kreativa utvecklingscheckar.

Ansökningsprocessen har varit snabb, knappt två månader efter utlysningen är de 500 000 kronorna fördelade. 88 ansökningar inkom, tolv beviljas stöd mellan 25 och 40 000 kronor.

”Checkarna ska möjliggöra nyskapande, affärsutveckling och konstnärligt utforskande idéer som har potential att öka graden av självförsörjning hos dem som är verksamma inom kulturnäringen i Sörmland.” Så skriver Regionens strateg Josefin Uhnbom om syftet.

Satsningen är ett test och ingår i samarbetet mellan verksamhetsområdena Hållbar regional utveckling och Kultur och Utbildning Sörmland. Att främja ett bra och långsiktigt företagande inom kultursektorn är ett av målen. Hit hör också projektet Kulturkluster, som framöver finns som stöd för den kulturarbetare som söker bidrag eller vill nätverka.

Följande verksamheter har beviljats stöd:

• Art Lab Gnesta
• EventX
• Firma Daniel Israelsson
• Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg
• Katarina Divander konstnärlig verksamhet
• Mattis Slöjd
• Stephanie Lövstrand
• Terrastella scen & film
• Tina Nykvist
• Vild produktion
• Widegrens förlag

Kulturföreningen Trakten har också sökt för två projekt men inte beviljats stöd. Trakten får dock verksamhetsbidrag från Region Sörmland för 2023 på 50 000 kr för ”digital tidskriftsverksamhet av visst regionalt intresse”.

Trakten redaktion

Redaktionen jobbar gemensamt under täckmantel av Södermanlands landskapsinsekt strimlusen, i familjen bärfisar ordningen halvvingar.