/

Hitta pengarna!

Vad efterfrågar kulturarbetare och frilansare mest? Pengar, såklart. Prasslande penningar krävs för att få projekten att lyfta. Och det finns pengar, för dig och för oss. Men det kan vara besvärligt att hitta dem.

Därför ordnar Kulturkluster Sörmland, ihop med Länsbildningsförbundet kursdagar på olika platser i regionen för att hjälpa alla kreativa vildhjärnor att vässa ansökningspennorna. Under en heldag får man tips, information och workshop, där du påbörjar din egen ansökan.

För vägledning och workshop står Traktens ansvarige utgivare, författaren och projektledaren Johan Eriksson. Dessutom kommer Elin Selig, Tamara Valiente och Marie Anstadius från Kulturkluster att berätta om vilka instanser, fonder, myndigheter med mera, som man kan söka bidrag hos.

Kulturfinansiering är alltmer komplext för varje år och en utbildningsdag kan ge dig det du behöver. Många gånger avgörs fördelningen inte i tävlan med andra aktörer, utan av ofullständiga eller felaktiga ansökningar.

Kursdagen är kostnadsfri. Läs mer på Kulturklusters hemsida. Tider att välja är dessa:

★ Nyköping 14 mars kl 9:00-16:00 – Anmäl dig här!

★ Flen 22 mars kl 9:00-16:00 – Anmäl dig här!

★ Eskilstuna 30 mars kl 9:00-16:00 – Anmäl dig här!

★ Uppföljning och återträff 28 april kl 9:00-16:00 – Anmäl dig här!


Kulturkluster Sörmland är regionens projekt för att stötta kulturens infrastruktur i våra trakter. Det har växt fram ur en kartläggning av behov och önskemål från konstnärer, arrangörer och andra kulturaktörer.

Trakten redaktion

Redaktionen jobbar gemensamt under täckmantel av Södermanlands landskapsinsekt strimlusen, i familjen bärfisar ordningen halvvingar.