/

Dags att söka utvecklingscheck till din idé

Nu testflyger Region Sörmland kreativa utvecklingscheckar för andra året i rad! Du som är verksam inom de kreativa och kulturella branscherna i Sörmland kan i år söka stöd mellan 10 000 – 30 000 kronor för att testa en nyskapande och utforskande satsning eller idé.

 Satsningen eller idén ska vara affärs- och konstnärligt eller kreativt utvecklande och ha potential att öka självförsörjningsgraden hos den som söker stöd. Medlen kan exempelvis användas till att testa en ny satsning eller vidareutveckla en befintlig verksamhet, men med fokus på en ny målgrupp, mottagare eller inriktning. I ansökan ger du en kort och tydlig beskrivning av din idé, budget och tidsplan.Sista ansökningsdag är 22 november.

Trakten redaktion

Redaktionen jobbar gemensamt under täckmantel av Södermanlands landskapsinsekt strimlusen, i familjen bärfisar ordningen halvvingar.