/

Samling som växer och är lätt att haja

Robotar av kasserade delar och återbrukade metallbitar. Med husdjur och krukväxter. Ekosystem och eko som minner om Star Wars barndom i bluetooth-högtalare. Men även skulpturer som realistiskt fångar rörelse. Och över det hela avväpnande humor. Även i år fanns det en pop up-utställning i Nävertorpsparken under Katrineholmsveckan.

Kretsen kring Galleri 12 håller stilen och visar prov på platsspecifik konst. Keramik, stål, plåt, brons och trä som är utplacerat i parken och anpassat efter till exempel dammen som finns där. Vi känner igen Johnny Perssons metallskulpturer, nu alltså även med ljud och med det än mer imponerande hantverk när el kopplas in i skapandet. Tom Kristiansens anslag laddat med humor gör att verken livar upp och överraskar. Agnetha Aabjerg är en keramiker av rang och när hon ger sig fria tyglar i att skapa annat än bruksföremål så kommer det organiska och fantasifulla fram – men likafullt fast förankrat i naturen, både i uttryck och inspiration. David Wadsworth fångar fortsatt (fryst) rörelse, men denna gång i brons och glaserad keramik.

Foto: Oksana Verkhola

Erling Persson

Erling Persson är utbildad litteraturvetare, kulturvetare, förlagsredaktör och journalist. Efter 14 år i mediebranschen, till största del som redigerare, redaktör och nattchef, jobbar han nu som bibliotekarie. Han har varit med i Poetry slam-SM 2007 och 2009.