/

Vatten

Vad tänker du på när du hör ljudet av någon som klingar i ett glas? Någon som vill berätta något, hålla ett tal eller tänker du att det pågår en performance?

Att spela på en vattenorgel kan vara folkkultur för trashankar och finkultur på konstgalleri.

Vatten är ett tillväxtområde och det investeras i vattenaktier.

Flaskvatten eller kranvatten? – vätskan är en vattendelare mellan fattig och rik. På hur många sätt? Det här verket vill få dig att hjälpa till med att utforska det.

Verket är ett bidrag inskickat till tävlingen ”Fattig/rik” inför Trakten #3. Se alla bidrag på tävlingens samlingssida!

Textad version.

Erling Persson

Erling Persson är utbildad litteraturvetare, kulturvetare, förlagsredaktör och journalist. Efter 14 år i mediebranschen, till största del som redigerare, redaktör och nattchef, jobbar han nu som bibliotekarie. Han har varit med i Poetry slam-SM 2007 och 2009.