//

SKAM

Så otidsenligt det är med skam, en lutheransk slaskprodukt vi lämnat bakom oss. Vem skulle kunna fördela skammen idag? Försegla våra öden likt en präst? Vilka ämbeten kan elda i våra kinders kaminer och rusa våra hjärtan? Javisst, ja, cancel culture och den ständiga närvaron av kameror som dokumenterar vårt hyckleri – vi var visst inte klara med skamkänslorna (Trakten rodnar oklädsamt). Hur ska vi närma oss ämnet idag? Säkrast att lämna micken åt en poet.


Erling Persson

Erling Persson är utbildad litteraturvetare, kulturvetare, förlagsredaktör och journalist. Efter 14 år i mediebranschen, till största del som redigerare, redaktör och nattchef, jobbar han nu som bibliotekarie. Han har varit med i Poetry slam-SM 2007 och 2009.