//

Årsmöte: Trakten kallar!

Yes, Trakten wants you! Inte för krig, inte ens för kulturkrig, men för kreativitet och samarbete med likasinnade som också gillar att skapa tidskrift och att mer allmänt ”främja och berika kulturlivet i Sörmland med omnejd” som våra stadgar säger.

I samband med Nyköpings kulturnatt, kl 17.00 12 maj 2023, håller vi årsmöte på Bryggeriområdet i Nyköping. Alla medlemmar kan anmäla sig till mötet senast 5 maj. Motioner till årsmötet ska vara inne senast 25 april. Kallelse och föredragningslista kommer att vara tillgängliga på begäran från och med 21/4 och övriga årsmöteshandlingar från den 5/5.

Bill Murray och Trakten behöver dig.
Ja, just du! Vi behöver dig.

Valberedningen är i full fart och vi efterlyser nu fler krafter till styrelsen. Vill du vara med och utveckla kulturverksamheten i Trakten? Då är du varmt välkommen att anmäla ditt intresse, eller att föreslå namn som vi bör kolla upp.

Anmälan till deltagande på årsmötet, liksom övriga ärenden meddelas enklast till: redaktion@trakten.nu.

P.S. Vi vet att vi inte har varit bäst i världen på att ta begära in medlemsavgifter och hålla medlemskontakt. Det är därför vi behöver dig. Nä, men vi ska skärpa oss. Lovar. D.S.

Medlemsavgift 2023
Medlemsavgift ordinarie medlem 100 kronor, insättes via:
BG-nr: 5796-2219 eller
Swish: 123 317 4091
Ange namn och vad insättningen avser (medlemsavgift eller gåva).

Är du inte medlem än? Inga problem: anmäl dig här! Du kan även uppdatera din föreningskännedom via en tidigare artikel. Kortversion av stadgarna finns också nedan.

Trakten8Logga
LJUD, OLJUD & TYSTNAD
TRAKTEN #8 12 MAJ 2023

Skicka in ditt bidrag
- vinn 1000 spänn!

light-night-sunlight-crowd-sparkler-audience-158264-pxhere.com
Vad HÄNDER hos er?
Annonsera i Trakten – stötta kulturen

Trakten lyfter fram kultur, nöjen och upplevelser över hela Sörmland. Berätta vad som händer hos er genom en annons. Det är inte ”bara reklam” utan också ett sätt att stötta den regionala kulturen. Varje krona vi får in går till nya artiklar och evenemang.

Slide
HITTA PENGARNA!

Det finns sjukt mycket pengar därute – men hur får du tag på dem? ”Hitta pengarna” är en kostnadsfri heldag för länets kulturliv där ni får hjälp att hitta och söka pengar till verksamhet och projekt. Arrangörer: Länsbildningsförbundet Sörmland & Region Sörmland (Kulturklustret)

previous arrow
next arrow

Vad gör Trakten?

Snabbversion av det kulturföreningen Trakten är tänkt att göra, så som det uttrycks i våra stadgar:

”Kulturföreningen Trakten är en ideell förening vars ändamål är att främja och berika kulturlivet i Sörmland med omnejd. Det sker bland annat genom att:

1. producera och publicera kulturtidskriften Trakten,

2. erbjuda såväl nya som etablerade kulturaktörer ett sammanhang där de kan uttrycka sig, möta likasinnade, utvecklas och nå ut till publik och kunder,

3. utveckla arbetsformer, metoder och resurser som förenklar medlemmarnas skapande, marknadsföring och försäljning av kulturella tjänster och produkter,

4. i samarbete med skola, studieförbund och andra delar av civilsamhället skapa möjligheter för allmänheten, med särskilt fokus på barn och ungdomar, att uttrycka sig genom olika konstformer och att lära sig av etablerade kulturutövare.

Den publicistiska verksamheten inom tidskriften Trakten leds av en chefredaktör, som utses av styrelsen. Redaktörens befogenheter och tidskriftsverksamheten regleras utöver det som framgår av dessa stadgar genom särskild delegationsordning och därtill hörande styrdokument, fastställda av styrelsen. Föreningen är politiskt och religiöst obunden. Föreningens verksamhet grundas på demokratiska metoder och värderingar, så som de kommer till uttryck i Sveriges regeringsform och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.”

Lite av det vi gillar och uppmärksammar: på Kulturkartan

Trakten redaktion

Redaktionen jobbar gemensamt under täckmantel av Södermanlands landskapsinsekt strimlusen, i familjen bärfisar ordningen halvvingar.