//

Dags för årsmöte!

Med prövande steg går den nybildade kulturföreningen Trakten till ett första riktigt årsmöte torsdag 16 juni kl 18.30. Huvudmålet är att få en ny, energisk styrelse på plats som tar sikte på fler starka nummer och kreativa aktiviteter till hösten.

Alla medlemmar är välkomna på årsmötet. Anmäl er senast 6 juni via formuläret nedan. Dessutom får ni mycket gärna skicka in förslag och idéer som utvecklar våra två ben: föreningens kulturfrämjande verksamheter och tidskriften Trakten. Vi vill kort sagt medverka till att mer kultur skapas i våra trakter, och dessutom synliggöra härligheten via trakten.nu.

Är du inte medlem än? Inga problem: anmäl dig här! Du kan även uppdatera din föreningskännedom via en tidigare artikel. Kortversion av stadgarna finns också nedan.

Mötet kommer att hållas i Malmköping eller nånstans där i närheten. Exakt plats meddelas i god tid innan mötet. Årsmöteshandlingar delas inför mötet till alla som anmäler sig, och på begäran även till andra medlemmar som inte deltar på mötet. Vi fixar lokal utifrån antalet anmälningar och ordnar med möjligheter för distansdeltagande om flera medlemmar så önskar. Men absolut roligast vore förstås att ses!

Varmt välkomna! önskar den avgående styrelsen

Vad gör Trakten?

Snabbversion av det kulturföreningen Trakten är tänkt att göra, så som det uttrycks i våra stadgar:

”Kulturföreningen Trakten är en ideell förening vars ändamål är att främja och berika kulturlivet i Sörmland med omnejd. Det sker bland annat genom att:

1. producera och publicera kulturtidskriften Trakten,

2. erbjuda såväl nya som etablerade kulturaktörer ett sammanhang där de kan uttrycka sig, möta likasinnade, utvecklas och nå ut till publik och kunder,

3. utveckla arbetsformer, metoder och resurser som förenklar medlemmarnas skapande, marknadsföring och försäljning av kulturella tjänster och produkter,

4. i samarbete med skola, studieförbund och andra delar av civilsamhället skapa möjligheter för allmänheten, med särskilt fokus på barn och ungdomar, att uttrycka sig genom olika konstformer och att lära sig av etablerade kulturutövare.

Den publicistiska verksamheten inom tidskriften Trakten leds av en chefredaktör, som utses av styrelsen. Redaktörens befogenheter och tidskriftsverksamheten regleras utöver det som framgår av dessa stadgar genom särskild delegationsordning och därtill hörande styrdokument, fastställda av styrelsen. Föreningen är politiskt och religiöst obunden. Föreningens verksamhet grundas på demokratiska metoder och värderingar, så som de kommer till uttryck i Sveriges regeringsform och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.”

Trakten redaktion

Redaktionen jobbar gemensamt under täckmantel av Södermanlands landskapsinsekt strimlusen, i familjen bärfisar ordningen halvvingar.