///

Likt manna från himlen

Det är bidrags- och stipendiesäsong. I sociala medier tjoar uppsluppna författare och andra kulturarbetare om tilldelade medel. Trakten hakar på med glädjande besked om hur regionen har fördelat pengar till Sörmlands kulturliv under 2022.

För Traktens del är tilldelningen 46 555 riksdaler. 21 555 i form av verksamhetsbidrag och resterande 25 i form av ett utvecklingsbidrag för föreningen, som under hösten har växt rejält i antal medlemmar! Hur pengarna mer exakt kommer att användas beslutas inom kort av styrelsen. Om nyblivna medlemmar har idéer och förslag välkomnar vi dessa, dra iväg en rad eller tolv till redaktion@trakten.nu.

Jazz å glass och andra nyheter

Många av verksamheterna som tilldelas medel via regionen är gamla i gemet, trotjänare som jobbar på år efter år. Trakten är en av flera nykomlingar i sammanhanget, i gott sällskap av bland annat Fogelstad musikteater; Ljudtornet, samt Sverigefinska Riksförbundets distrikt, SÖ-regionen.

Bland nya utvecklingsprojekt kan, jämte Traktens eget, nämnas Arkiv Sörmlands satsning på att bevara den digitala historien och kulturarvet genom inrättande av ett interregionalt e-arkivcentrum, Jazz i Sörmlands satsning på en ny jazzfestival i Flen – Jazz å Glass – samt Föreningen Sörmlands Veteranjärnvägs utveckling av den publika verksamheten.

Stora och små bidragstagare

Störst bidragstagare i regionens fördelning är Länsbildningsförbundet, som mottar 11 600 000 kronor. Där går lejonparten ut till Sörmlands studieförbund, som är många och som erbjuder en fantastisk mängd kurser, studiecirklar och kulturevenemang. Att de dessutom gör ett viktigt socialt arbete och tillhandahåller lokaler gör dem till omistliga aktörer för kultur och samhälle.

”Bidrag till organisationer och aktörer inom kultur, folkbildning och friluftslivsfrämjande verksamhet för 2022 uppgår till 16 160 000 kronor.” Diarienummer: KN-KUS21-0006

Södermanlands hembygdsförbund, med 805 000, och Friluftsfrämjande Region Mälardalen, med 650 000 kronor, är efter Lbf de som får mest pengar. Sedan kommer mindre verksamheter, som teatrar, konstverksamheter och musikarrangörer. Värt att notera är att Trakten sticker ut med ett visst fokus på det skrivna ordet.

Teatergrupper som Långsjö teater och Teater Rita Prick m fl, får bidrag för att göra föreställningar som ska spelas i minst tre kommuner. En viktig premiss för att få stöd under Regionens (och nationens) samverkansmodell är att ens verksamhet är av regionalt värde, dvs når över kommungränserna. Särskilt fokus ligger också på barn och unga. Man måste också komma ihåg att en större del av Regionens kulturbudget fördelas på annat vis, där de stora institutionerna är primära mottagare.

Självklart är vi lyckliga över pengarna, som behövs för att fortsätta utveckla och tillhandahålla www.trakten.nu, där allt från glada notiser om lokala gig med ett osignat band, till essäer om arkitektur och långa intervjuer med sörmländska kulturpersonligheter kan samsas. Men nu satsar vi alltså också på att föreningen ska bli ett brett och spännande nätverk, där kulturaktörer kan mötas och samverka. Vi tackar för möjligheten och förtroendet.

Trakten redaktion

Redaktionen jobbar gemensamt under täckmantel av Södermanlands landskapsinsekt strimlusen, i familjen bärfisar ordningen halvvingar.