/

lyssna : tystnad

Poeten Jörgen Hassler medverkar i vår ljudtävling, och landar på prispallens femte plats, med en förtätad dikt som använder upprepning och onomatopoesi för att bearbeta vårt tema.


Jag säger närvaro,

du säger ssssch.

Jag säger känn kontakten med underlaget,

du säger ssssch.

Jag säger andas; känn hur det andas i dig,

du säger ssssch.

Jag säger ljud; lyssna till ljud; lyssna till ljuden du ständigt badar i!

du säger ssssch.

Jag säger…

frånvaro?

Du säger ingenting.

Jag säger…

tystnad?

Du säger ingenting.

Jag säger närvaro? i? frånvaron?

Jag säger lyssna? till? tystnaden?

Du ler

nickar

och tänker

att han

äntligen har förstått

att han

inte har förstått

att man

inte kan förstå.

Trakten redaktion

Redaktionen jobbar gemensamt under täckmantel av Södermanlands landskapsinsekt strimlusen, i familjen bärfisar ordningen halvvingar.