Necro Fungi

Dikt av Birk Andersson

efter störtregnet
ett kranium
eller jätteröksvamp?

skogskyrkogård
skrämmande
fingersvampar

vid pappas grav
ett par stolta
fjällskivlingar

Birk Andersson

Birk Andersson är en författare och haikuanarkist som gärna framför sina texter live.