/

Sök stipendium

Kulturarbetarna behöver sina stipendier. Och det finns en hel del att söka, både nationellt och i Sörmland. Nu öppnar Eskilstuna kommun sina kultur- och arbetsstipendier för ansökan.

Att få stipendium känns som att hitta en sjörövarskatt.

Vem kan söka?
Stipendierna kan sökas av professionellt yrkesverksamma kulturskapare inom alla konstområden. Det innebär att du helt eller delvis ska försörja dig på din konstnärliga verksamhet och återkommande låta din konst möta en publik/konstnärligt sammanhang. Den som söker ska vara folkbokförd och konstnärligt verksam i Eskilstuna de senaste tre åren. och ha en konstnärlig utbildning på eftergymnasial nivå eller ha minst tre års dokumenterad, professionell erfarenhet i ett konstnärligt uttryck.

Vad är skillnad på ett kulturstipendium och arbetsstipendium?
Arbetsstipendiet kan sökas för ett framtida konstnärligt arbete eller för att kunna fördjupa sin konstnärliga verksamhet. Du behöver beskriva vilket arbete stipendiet ska möjliggöra i din ansökan. Kulturstipendiet är oftast på en lite mindre summa och delas ut för att uppmuntra kulturarbetares konstnärliga verksamhet. Ansökan om kulturstipendium bedöms utifrån tidigare genomfört arbete så som ett CV och arbetsprover.

Ansökan om kulturstipendium.

Ansök om arbetsstipendium för konstnärligt yrkesverksamma.

Trakten redaktion

Redaktionen jobbar gemensamt under täckmantel av Södermanlands landskapsinsekt strimlusen, i familjen bärfisar ordningen halvvingar.