//

Skapa dig genom mörkret – vinn fina priser!

Okej, hur brottar vi ner den här virusstinna fimbulvintern? Vårt förslag är: tänk, skriv, måla, skapa tillsammans med oss. Vinnaren blir publicerad och belönad, går från fattig till rik. (Eller kanske från rik till marginellt mer förmögen, vad vet vi?)

Upplägget är enkelt:

Skapa ett eller flera bidrag på temat ”Fattig/rik” i valfri konstform och utförande: text, bild, film, musik, keramik, dans, experimentell AI et c – vi tar allt!

Skicka till redaktion@trakten.nu senast vid midnatt 16 maj 2021.

Första pris: 2 000 bagare!

2 och 3:e pris: ett halvt lakan, röding, 500:-

Vi kommer även att publicera andra, oplacerade bidrag. Det är inte omöjligt att vi ordnar några workshops eller liknande aktiviteter under resans gång. Det är ju roligare att skapa tillsammans med andra, inte sant?

Du tolkar temat

Tema för Trakten #3, som publiceras framåt sommaren, är ”Fattig/rik”. Du tolkar själv innebörden, men några spridda tankar från oss: Rikedom är pengar, men det kan ju också vara helt andra saker. Lycka till exempel. Och lyckan växer inte jämsides med inkomstkurvorna; forskningen visar att vid en ganska måttlig inkomstnivå planar lyckokurvan ut. (Kanske är det inkomstkurvorna som ska plattas till när vi är färdiga med viruset?)

Tolka begreppen rik och fattig efter eget huvud: kanske är rikedom en artrik skog där du bor; förmånen att ha nära till familj och vänner ; ett bibliotek att besöka; närande och vällagad mat i gott sällskap. Ett skott i krysset! Körsång! Koltrastsång? Ett halsbloss när kylan kommer en kväll i maj. Tystnad.

Det finns många rikedomar.

Och varje rikedom bär i sin negation budskapet om fattigdomen: brist, torftighet och monokultur, svält och stumhet. Sörmland är ett landskap med en tydlig, historisk spänning mellan de rika och de fattiga. Idag fyller medelklassen ut en bred mittfåra, men än gapar klyftan mellan de som har och de som saknar.

Tolka alltså temat hur du vill, i en form som passar din konstnärliga sensibilitet. Gör ett fotocollage, en seriestrip, ett photoshopat deep fake-meme. Skriv en novell eller en debattartikel, en sonett, en knittelvers eller ett manifest för den nya teatern. Spela in en film, en monolog, ett poddavsnitt eller en koda ett 8-bitsinspirerat spel!

Lycka till!

Trakten redaktion

Redaktionen jobbar gemensamt under täckmantel av Södermanlands landskapsinsekt strimlusen, i familjen bärfisar ordningen halvvingar.