/

Always say näver

Näver har i alla tider varit ett viktigt och användbart material för människan. Det bär på ett kulturarv som nu börjar återupptäckas. Den 7 oktober öppnar utställningen Näver – det beresta materialet på Sörmlands museum.

Näver är björkens yttersta lager och bär på en mängd olika egenskaper. Det är smidigt och flexibelt, vattenavvisande och röttåligt, arombevarande och närmast underhållsfritt samt motståndskraftigt mot bakterie- och svampangrepp.

Materialet har därför kunnat användas i många olika sammanhang och för olika behov, bland annat för att förvara mat, isolera mot fukt och som skrivmaterial. Fram till 1600-talet var näver en stor nordisk exportprodukt. I dag används näver främst inom slöjden, bland annat till hushållsnära nyttoföremål, och inom byggnadsvård, som fuktspärr i hus och till att täcka tak.

Utställningen Näver – det beresta materialet undersöker likheter och olikheter mellan traditionellt och samtida skapande i näver från främst Sverige, Finland och Ryssland men också från Estland, Ukraina, och Tyskland.

Utställningen öppnar klockan 10 lördagen den 7 oktober och invigs klockan 13 av Kerstin Sylwan och Bror Forslund. Niklas Eriksson, länshemslöjdskonsulent på Sörmlands museum deltar. Möjlighet ges också att prova på enkel näverslöjd tillsammans med Bror Forslund.

Trakten redaktion

Redaktionen jobbar gemensamt under täckmantel av Södermanlands landskapsinsekt strimlusen, i familjen bärfisar ordningen halvvingar.