/

Ingen vanlig bokcirkel

Finns det nya sätt att dela läsningen? Bild från tyska Bautzen.

Har du hört talas om Shared Reading?

Det hade inte jag innan jag fick förmånen att gå kurs genom Region Sörmlands Litteraturutveckling för att bli en Reader-Leader. En distanskurs från ursprungskällan The Reader i Liverpool. I början var jag skeptisk. Sen blev jag omvänd.

Vad är Shared Reading (SR)?

En grupp möts kring en text, oftast en dikt eller kortare novell för gemensam diskussion och reflektion. Ledaren högläser långsamt och håller i samtalet. Man träffas regelbundet, kanske en gång i veckan. Fokus är inte på författaren eller hur det är skrivet utan mer på deltagarnas upplevelse av texten.

Alla får vara med

Det finns inte några speciella krav för att vara med och man behöver inte vara läsvan. Själva grunden i SR är att alla ska känna sig bekväma i gruppen. Atmosfären är tillåtande och generös, en deltagare som tidigare aldrig läst en klassiker eller inte vet något om aktuella skönlitterära författare ska få ut lika mycket som en kulturnörd. Det finns inget rätt eller fel kring hur man uppfattar en novell eller en dikt. Deltagarna läser inte texten i förväg utan läsledaren delar ut den på papper i början på mötet.

God litteratur

Läsledaren väljer vilken text som ska användas. Det ska vara god skönlitteratur, och där kan väl meningarna vara delade, men klassikerna är ett säkert kort. Anledningen är att där oftast finns mer att hämta för en givande diskussion.

Lååångsam högläsning

Så vad är skillnaden mellan att lyssna på en ljudbok tillsammans eller att lyssna på en läsledare som högläser? Skillnaden är enorm. Det är helt enkelt inte samma sak. I SR läser läsledaren så långsamt som det bara går. Det är som att varje ord och mening poleras och sen gnistrar, man stannar upp, läser om, letar efter centrala ord och använder tystnaden. Läsledaren leder deltagarna in i  litteraturens magi för att uppleva nya världar och förstå människans drivkrafter och innersta väsen. Det ska bli en gemensam upplevelse av en text som man blir stärkt och glad av.

Hur går samtalet till?

Under läsningen av texten stannar läsledaren upp vid lämpliga ställen för att låta de deltagare som vill dela med sig av sina tankar ta plats. Samtalet handlar då inte i huvudsak om författaren eller författarens intention eller hur själva texten är skriven utan mer om hur det slår an hos de som lyssnar och hur de kopplar detta till sina egna liv och erfarenheter. Läsledaren har ett ansvar att se till att samtalet inte tippar över till terapisession, att någon deltagare dominerar eller att någon blir illa behandlad.

Shared Reading startade i Storbritannien under slutet av 90-talet med litteraturvetaren Jane Davis och några andra entusiaster i Liverpool utifrån deras övertygelse om litteraturens kraft för reflektion och utveckling hos individen. År 2002 bildades The Reader Organisation som står bakom flera hundra läsecirkelgrupper i Storbritannien och har fått stor spridning. Den kravlösa och vänliga atmosfären är grunden för samtalen kring god litteratur och har något värdefullt att ge alla deltagare, även de icke läsvana. Man kan se en helande effekt hos människor med psykisk ohälsa vilket även bekräftas genom forskning. Shared-reading grupper används på bibliotek, äldrevård, fängelser och andra sammanhang av socialt utanförskap.

Läsande par vid ghazalmästaren Hafez grav i Shiraz i Iran. Foto: Adam Jones.

Shared Reading har blivit spritt till flera länder, bland dessa även de nordiska. I Sverige har folkbildningsförbund och biblioteken intresserat sig för metoden. Det pågår forskning runt SR vid Uppsala universitet tillsammans med partners från övrigt nordiska länder.

Det jag gillar i SR är kravlösheten. Ingen behöver läsa högt eller säga något om man inte vill. Det räcker att bara vara där. Alla har lika värde. Den stora utmaningen är att som läsledare slå ner på tempot, ta ledarpinnen och med ärlig inlevelse föra ut läsningen till deltagarna, ta deras uppmärksamhet, visa ordens kraft och betydelse, stå ut med långa tystnader, låta alla känna sig lika viktiga, varsamt begränsa dominerande deltagare och få alla att längta till nästa magiska sammankomst.

Planer finns på att starta en Shared reading grupp på 5-8 deltagare i Malmköping under hösten. Är du sugen på att vara med? Tryck här.


Karin Flygare

Karin Flygare är författare, bosatt i Malmköping. Hon romandebuterade 2009 med "Det är så konstigt nuförtiden". Sedan dess har hon skrivit tre romaner samt en barnbok "Snödrottningen" som kom ut i augusti 2021 på NaFörlag. Karin håller regelbundet skrivarkurser - håll utkik i Trakten och på Karins egna kanaler!