//

Upptäck det mångomsjungna Kattneholm

Barnens dag i Katrineholm 1950. Foto: okänd/Katrineholms kommunarkiv

August Strindberg, Vilhelm Moberg, Ragnar Thoursie, Kerstin Ekman, Göran Greider, Anneli Jordahl och många fler – alla har de skrivit om Katrineholm. ”Kattne” är sannolikt en av Sveriges mest omskrivna städer i förhållande till ålder och folkmängd.

Surfa in på stadsbibliotekets litterära karta, låna böckerna, läs, och upplev Katrineholm genom författarnas ögon.

Fotografiet ovan är hämtat från en tidigare utställning på Katrineholms stadsbibliotek där foton från staden kombinerades med utdrag av litterära verk. Bilden visar firandet av Barnens dag i Katrineholm på 1950-talet, en bild som i utställningen kombinerades med Ragnar Thoursies dikt ”Marknad i ondskans stad” (Tidiga dikter 1941, 1943, publicerad i Den nya människan : samlade dikter (1987), där några rader lyder:

Vid marknad i Jättarnas stad försäljes fågel i bur,
fladdrande gåvor från Edens trädtoppar.

Som smackande ekorrar
ensamma män vakta burarnas lås,
månglare med fiskfjäll i nacken
och i underläppen märke av tand,
grämelsens påle i köttet.

Behängd med dödens sigill är tjurens hals,
och vid påle bunden står offerkalven.

Trakten redaktion

Redaktionen jobbar gemensamt under täckmantel av Södermanlands landskapsinsekt strimlusen, i familjen bärfisar ordningen halvvingar.