Närvaro

Dikt av Gunilla Lindén

Han följer mig genom urskogen. ”Korgarna fulla!” Orden vibrerar. En elegi för baryton och violin.
Svamppromenadens sällan uppnådda längtan.
Sjutton års frånvaro. Av död. Och ändå. Närvaro i varje steg.
Den svarta trumpetsvampen vecklar ut sig i björnmossan.
Han ler inom mig.

Trakten redaktion

Redaktionen jobbar gemensamt under täckmantel av Södermanlands landskapsinsekt strimlusen, i familjen bärfisar ordningen halvvingar.