//

Vargfabriken

Ebelingmuseets nästa utställning visar verk av Amanda Karlsson, som skapat platsspecifika tredimensionella oljemålningar. Namnet på utställningen är Vargfabriken och den berättar om en svårfångad idé om vargen som en attityd.

Amanda Karlsson är född 1989 i Värmland, numera verksam i Göteborg. I sitt konstnärliga arbete utforskar hon vårt kollektiva sanningssökande och hittar vägar där vi kan göra vår mänsklighet mer begriplig. För den här utställningen har hon arbetat i olika material och med många metoder.

Vargfabriken öppnar portarna med vernissage den 11 juni, kl 12, och pågår sen till den 28 augusti.

Trakten redaktion

Redaktionen jobbar gemensamt under täckmantel av Södermanlands landskapsinsekt strimlusen, i familjen bärfisar ordningen halvvingar.