//

Ljuskonst och opera – en hyllning till skogen på Sörmlands museum

Start

Är den biologiska mångfalden snart ett minne blott? Hur förändas vår natur efter exploatering av skogen? Om detta handlar en utställning och en opera som snart visas på Sörmlands museum.

Utställning: Skogen i åminnelse

På en satellitbild av Sverige syns ljuset från ett antal upplysta städer medan resten av landets yta är mörk. Men vad skulle hända om vi bytte plats på ljus och mörker? Om vi för ett tag flyttade en del av storstadens ljus till den plats där det är som mörkast? Utställningen ”Skogen i åminnelse” belyser ett utdöende landskap som i snabb takt ersätts av hyggen och skogsplantager där den biologiska mångfalden är ett minne blott. Suggestiva ljusinstallationer riktar ljuset mot skogen – eller snarare den plats där den en gång funnits. Här kan du som besökare utforska ett förflutet skogslandskap fullt av berättelser och minnesbilder från människor som fortfarande minns gammelskogar rika på svampar, djur och växter.

Anna Berglind är skulptör med lång erfarenhet av gestaltning i offentlig miljö, utställningar och performativa verk. Ljus och varseblivning är centralt i hennes konstnärskap. Hon arbetar med både fysiska och digitala material, med ljusmodellering, skulptur, video, foto och interaktiva verk i nära samverkan med tonsättare, ljus- och ljudtekniker samt interaktionsforskare.

I utställningen ingår specialskriven musik av Rikard Lindell, docent i datavetenskap på Mälardalens högskola och kompositör av elektroakustisk musik.

Utställningen har delvis finansierats av Konstnärsnämnden.

Skogen i åminnelse visas 21-29 augusti.

Opera: Ecce Arbor – Se träden!

Ett samarbete mellan konstnären Anna Berglind och kompositören Maria Lithell Flyg har lett fram till operan Ecce Arbor – Se träden! som framförs på Sörmlands museum den 21 augusti kl 14.

En föreställning där operasångerskan Alexandra Zetterström Büchel för trädens talan uppbackad av en klangrik bleckblåskvartett. Anna Berglinds ljusinstallationer utgör scenografi till det musikdramatiska allkonstverket som behandlar det moderna skogsbruket och exploateringen av våra svenska skogar. Det nyskrivna librettot är skrivet av dramatikern Greta Sundberg.

Maria Lithell Flyg är tonsättare inom nutida konstmusik och har skrivit en mängd körstycken, kammarmusikaliska verk, orkesterverk och kammaroperor för några av Sveriges mest etablerade musiker och ensembler. Hon har även släppt ett album med urval av sin kammarmusik, 2019. Maria tog sin konstnärliga masterexamen i komposition vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 2014. Började sin musikaliska bana som sångerska och har medverkat som korist i produktioner vid Kungliga Operan.


Läs mer och hitta info om biljetter på Sörmlands museums hemsida.

Trakten redaktion

Redaktionen jobbar gemensamt under täckmantel av Södermanlands landskapsinsekt strimlusen, i familjen bärfisar ordningen halvvingar.