/

Halländskt inflytande över sörmländska konsthallar: 2

Två inflytelserika konsthallschefer ger sommartips: denna gång Maria Hallberg.

Först konstkonsulent, sedan intendent för Ebelingmuseet och nu chef för kommunens två konstmuseum, för Svenskt barnbildarkiv och för den offentliga konsten i Eskilstuna kommun. Konstnären Maria Hallberg från Halmstad är sedan 1998 rotad i den sörmländska myllan, närmare bestäm på landet utanför Flen. Men det är i Eskilstuna hon hela tiden haft sin bas för ledarskapet. Utbildad på Valand och i Düsseldorf har hon både svenskt och internationellt perspektiv med sig redan från början. Och apropå att växa (upp) med och i konstkontext – hennes syskon Anna Hallberg och Jonas Hallberg jobbar också som konstnärer. Vilket även föräldrarna (Monica och Lars Hallberg) var i Halmstad.

Vad definierar Sörmlands konstliv?

– Frågan fick mig så klart att fundera tillbaka på alla mina år i Sörmland samt att reflektera över nuet. Påmindes om min upplevelse när jag flyttade hit nästa direkt efter min konsthögskoletid i Göteborg. Min första bild då var att samtidskonsten inte var så synlig här eller kanske knappt fanns, att stödet för konsten och konstnärerna inte var stort, att vernissage-besökarnas medelålder var hög och att vernissagerna inte var en samlingspunkt för konstnärer, som jag var van vid både från Halland, Skåne och Göteborg. Som ung nyutexaminerad konstnär var det kanske inte en helt positiv bild jag hade då av konstlivet här. Så klart har min bild av Sörmlands konstliv påverkats och ändrats under åren, liksom att även konstlivet förändrats mycket. Kanske har jag nu efter ungefär 25 år i Sörmland blivit hemmablind och utifrån det inte längre riktigt kan definiera Sörmlands konstliv. Men min upplevelse är att det har utvecklats till det bättre.

Generellt skulle jag säga att Sörmlands konstliv innehåller fantastiska institutioner, konstinitiativ liksom konstnärer!

Maria Hallberg.

– Generellt skulle jag säga att Sörmlands konstliv innehåller fantastiska institutioner, konstinitiativ liksom konstnärer! Det finns en stor potential! Infrastrukturen för konsten i Sörmland är dock fortfarande ganska svag. För att stärka den är det viktigt att stödja och lägga resurser på det som finns och samtidigt skapa möjligheter för de nya initiativ som tas, oavsett om dessa bara är verksamma på en plats eller verkar över hela regionen. Att samarbeta i än större utsträckning än i dag är också en viktig del i att stärka infrastrukturen. Initiativ som blommat upp under åren, så som ArtLab Gnesta, Konstfrämjandet Kraft, Bie Biennal, Mellösaverken, POM-Gallery, Konstparken Ulvhälls hällar och tidskriften/plattformen Trakten m.fl. är viktiga för Sörmlands konstliv och behöver få stöd på olika sätt för att kunna fortsätta att blomma.

Maria Hallberg ser samarbete som väg framåt.

I Eskilstuna kommun och Katrineholms kommun har konstinstitutionerna utvecklats positivt och stärkts. Arbetet med offentliga konsten i de två kommunerna har också vuxit sig starkare.

Maria Hallberg.

– I Eskilstuna kommun och Katrineholms kommun har konstinstitutionerna utvecklats positivt och stärkts. Arbetet med offentliga konsten i de två kommunerna har också vuxit sig starkare. De nyetablerade kultur- och arbetsstipendierna i Eskilstuna kommun är också ett viktigt steg för att stärka konstlivet. Förhoppningsvis kan effekterna från ett sådant här utvecklingsarbete smitta av sig och sprida sig vidare ut i regionen. Så det som kanske definierar Sörmlands konstliv är att det händer mycket som är intressant och det finns mycket att vara stolt över, men att Sörmland som regionen är ganska uppdelat och det är svårt att få en helhetsbild av vad som händer på ena eller andra platsen. Det hade varit bra om de kanaler som redan finns för att lyfta Sörmlands utbud som exempelvis besöksguiderna, än mer skulle lyfta fram och synliggöra Sörmlands konstliv både för oss som bor här, för besökare och för turister.

Sommaren i Sörmland – tips och favoriter?

– Förutom att se konsten tycker jag så klart att man ska ta del av landskapet, de böljande fälten, skogarna, sjöarna och så hela havskusten. Gå Sörmlandsleden! Och skippa de där ställena du kan hitta i vilken ort du än befinner dig i Sverige och leta efter det som är unikt för just här, både i besöksmål och i matväg… det lilla kafét, gårdsbutiken, platserna osv.

Utställningar eller evenemang man inte får missa?

– Det finns mycket att passa på att se! Bland annat tycker jag att man inte ska missa de nya konstverken som kommit på plats vid Nynässlott, inte heller Sörmlands museums initiativ där samtidskonstnärer ställer ut i kyrkor runt om i regionen. Likaså utställningen som arrangeras av Konstfrämjandet Kraft på ETC Solplark, liksom ljudinstallationen i Vattentornet i Katrineholm. Givet är också besök på Katrineholms konsthall och även förstås de aktuella utställningar och samlingarna på Ebelingmuseet och på Eskilstuna konstmuseum. Den 25–26 augusti tipsar jag om att ta sig till Eskilstuna konstmuseum! Då blir det premiär för Salad Hilowles performanceverk Enighetens färd. Det kommer att visas vid två tillfällen. Fredag 25 augusti kl 19.00 och lördag 26 augusti kl 14.00.

Och är man intresserad på att skapa med konstnären Calle Holch och Ebelingmuseets konstpedagog Nahla Alhamada så håll gärna koll på datum för Eskilstunas mobila Konstmuseum. Och sista tipset… ta del av den offentliga konsten! Broschyrer med kartor för att hitta till konsten finns i flera av Sörmlands kommuner.

Tidigare avsnitt med Gustav Person, Katrineholms konsthalls intendent.

Erling Persson

Erling Persson är utbildad litteraturvetare, kulturvetare, förlagsredaktör och journalist. Efter 14 år i mediebranschen, till största del som redigerare, redaktör och nattchef, jobbar han nu som bibliotekarie. Han har varit med i Poetry slam-SM 2007 och 2009.