/

Upplysning medelst konst

Ulrika Sparres verk ”Jag är ljuset” på Bievägen vid cykelbanan till Stensättersskolan ställer frågor genom påståenden. Kanske har något gått förlorat i och med upplysningen, och därför tänder verket en undran inför samtida tro och människans behov av existentiella tankar. Det lyser alltså upp barnens skolväg på flera sätt.

Ljusboxar och stora banderoller med budskap är Sparres signum – konceptkonst som utmanar eller använder sig av reklamens värld. Men konceptkonsten agerar förklädd med valet att skapa igenkänning eller att avvika från det ”normala” budskapet. Sparres mest omtalade verk ”Jag är störst” använder dock böneutropets estetik. Konstnären har även velat hjälpa kronprinsessans man i verket ”Till Herr Daniel Westling” i vilket hon ger sitt ”blåa” blod genom en bloddonation.

Ulrika Sparre har en internationell karriär och hennes ljusboxar har visats på flera olika språk. Konstnären har till exempel varit representerad flera gånger på Open Art i Örebro.

På Ulrika Sparres Instagram finns hennes olika projekt samlade i händelsehöjdpunkter.

Erling Persson

Erling Persson är utbildad litteraturvetare, kulturvetare, förlagsredaktör och journalist. Efter 14 år i mediebranschen, till största del som redigerare, redaktör och nattchef, jobbar han nu som bibliotekarie. Han har varit med i Poetry slam-SM 2007 och 2009.