//

Färgstarkt och högteknologiskt

Med avstamp i persisk konst och ornamentik via avancerad teknik skapar Raha Rastifard en bildvärld med flerdimensionell känsla. Som en sorts stillastående animation eller en lager på lager teknik som med linstryck försöker fånga de många sätt genom vilka ljus reflekteras, bryts och böjs. Resultatet är motiv som upprepas, överlappar och sammanfaller med varandra – och skapar häpnadsväckande optiska effekter.

Trakten ser:
Raha Rastifard, utställning, Rest i Natural Great Peace, Ebelingmuseet, 3 juni till 20 augusti. Vernissage 3 juni kl. 12-16, invigning kl. 13.

Det började med ett minne av födelsedagskort som med hjälp av tryck i två lager fick fram enkel rörelse. Minne av reklamskyltar som ändrades efter betraktarens position. Nu vaktar och förvaltar Raha Rastifard hemligheten om hur tekniken på avancerad nivå fungerar och hur konsten med hjälp av den skapas. Hon avslöjar att det handlar om 8 till 13 lager. Att råmaterialet – som bland annat kan vara målningar, foton eller grafiska tryck – digitaliseras innan det trycks med tredimensionellt linstryck. (Lentikulära utskrifter?) Vill ni fullständigt överväldigas av den teknikens möjligheter finns det ett verk om total 32 meter, The Hanging Lotus Garden, på Danderyds sjukhus. 

Hur pass du klarar av att andas efter alla wow! på Ebelingmuseet handlar om hur långe du varit i rummet och hur mycket du rört dig i interaktion med verken.

Rest i Natural Great Peace No. 3.

Det gör att utställning inte kan göras rättvisa mer än på plats. Att ta en stillbild av verken gör dem tvådimensionella. Att visa en video missar stora delar av det optiska djup som behöver ljus från annan källa än skärm för att reflekteras i en betraktares ögon. Denna teknologiska konst är således även hyperanalog. Och kan inte förtjänstfullt distribueras digitalt… 

– För mig är skapandet meditation. Jag är en meditativ person och det förstärks när jag skapar. Jag söker varandet. Och vill gestalta det djup som vi bär inom oss. Det djup vi är. Liksom människan består av kropp och själ vill jag att den här konsten ska ha tydlig kropp och själ, säger Raha Rastifard.

Andligt. Meditativt. Samtidigt är det svårt att tänkas sig hur tryck kan bli mer high tech. Även fysik och teknik alltså. Vad är det då denna högteknologiska konst fångar? Natur är svaret Raha Rastifard ger.

Verken ger en känsla av dekonstruerade fraktaler och fraktaler kan ses som naturens sätt att säga ”jag kommer alltid att vinna över er som art, jag kommer alltid att vara mer avancerad än er konst/art och fortsätta fascinera er”.

Foto: Ebelingmuseet

Raha Rastifard kommer dock ganska nära. Hennes tryck skapar rum i rummet, äter sig in i ramarna, in i väggarna bakom, men tar sig också hologramlikt ut och skapar fält framför sin yta. Det gör att utställning inte kan göras rättvisa mer än på plats. Att ta en stillbild av verken gör dem tvådimensionella. Att visa en video missar stora delar av det optiska djup som behöver ljus från annan källa än skärm för att reflekteras i en betraktares ögon. Denna teknologiska konst är således även hyperanalog. Och kan inte förtjänstfullt distribueras digitalt… 

Raha Rastifard.
Foto: Ebelingmuseet

Raha Rastifard är en iransk-tysk konstnär som bor och arbetar i Stockholm. I sin konst förenar hon personliga erfarenheter med transkulturella, poetiska och konsthistoriska referenser. Rastifard är utbildad på Tehran University of Art, Freie Universität i Berlin, Kungliga konsthögskolan i Stockholm och tilldelades 2021 IASPIS residensstipendium.

Erling Persson

Erling Persson är utbildad litteraturvetare, kulturvetare, förlagsredaktör och journalist. Efter 14 år i mediebranschen, till största del som redigerare, redaktör och nattchef, jobbar han nu som bibliotekarie. Han har varit med i Poetry slam-SM 2007 och 2009.