/

Så talade Zarathustra – egentligen

Nu för första gången i svensk översättning. ZarathustraSånger dikterades för ungefär 3 500 år sedan, långt innan Homeros och Vedaskrifterna fanns till. Därför är den människans hittills äldsta skrift på något indoeuropeiskt språk. Den ligger inte bara som grund till vår tids stora religioner. Nietzsche valde honom till sin intellektuella hjälte i en av modern tids kanske mest omdiskuterade bok: Så talade Zarathustra.

Vem var den av gudarna utvalda att stiga fram och förkunna hemligheten bakom det goda livet? Vem bar elden till människan och förkunnande för henne det högsta goda, flera sekler innan Homeros och vedaskrifternas tid? Låt gå för att Nietzsches intellektuella hjälte är mer genomarbetad än urkundens, men efter genomläsning av ZarathustraSånger råder få tvivel om att också den verklige Zarathustra skulle velat begrava den sönderbråkade lindansarn med sina händer.

Trakten läser 
ZarathustraSånger: Den äldsta iranska diktningen, svensk tolkning av Ashk Dahlén, Bokförlaget h:ström 2023.

Zarathustras sånger och hyllningar till Den höga visheten (ung. Gud) är de hittills äldsta skrifterna på något indoeuropeiskt språk vi känner till. Han var vishetslärare och poet för tre och ett halvt årtusende sedan, i nordöstra Iran. Idéerna ligger till grund för zoroastrismen, en religion som inte bara är aktuell till denna dag, den har dessutom lagt grunden för dagens stora religioner. Zoroastrismens mycket enkla fundamentala princip är en rörelse inifrån människan och ut: ”goda tankar, goda ord, goda handlingar.”

Vad som är gott är inte entydigt, men om man gräver lite i materialet har Den höga visheten till sin hjälp De odödliga välgörande, sju arketyper eller aspekter av det mänskliga inre livet genom vilka Den höga visheten verkar i världen: Det livgivande medvetandet, Den goda tanken, Sanningen, Kraften, Kärleken, Fulländningen och Odödligheten. Tillsammans utgör de människans helhet. Men med det sagt har Den höga visheten inte makt över människan. Snarare är människan belastad med fri vilja och det är hennes eget ansvar att sörja för De odödliga välgörande för att bli en god människa.

Lär hon sig bara de sju arketyperna, till exempel att Odödligheten innebär kraft åt individen att välja väg i livet och inte vika av från den, eller Sanningens rättvisa, rättrådighet och jämvikt i motsats till kaos, då kan hon leva ett gott liv, fritt från ondska och lögn. Men ännu är hon fri att själv välja sina tankars banor. Däri ligger viss aspekt av existentialistiska tankar i zoroastrimen. Först vid Skiljeställets bro, där själen möter döden, skall den lögnaktige skälva inför sina ord och sina handlingar. Men inte dessförinnan.

Volymen presenterar Zarathustras Sånger för första gången på svenska. Ashk Dahlén, docent i iranska språk vid Uppsala universitet, har i sin tolkning skalat ner på den ursprungliga mycket poetiska textkroppen för att bättre framhäva tankar och idéer inom den svenska språkramen. Om detta är till vinst eller förlust för texten, om det får de lärda tvista; Sånger är mjuk och friktionsfri läsning till mycket glädje och ro för själen.

Den uppstyckade prosan är fri från betungande scenerier, banal på sina håll och rak och snärtig där det ska kännas som mest. Denna kanske mest inflytelserika text genom tiderna slungar sin lans genom 3 500 år av historia, in i vår tids tänkande, och ställer sina frågor om gott och ont och sant och falskt på ett sätt som vore dem rakt tagna ur en barnbok. När man läst färdigt Zarahustras sånger och hyllningar undrar man om inte människan under tre och ett halvt millennium bara krånglat till det…


Visste du att…

  • Alexander Bard och Freddie Mercury är kända namn som bekänt sig till zoroastrismen.

Christoffer Paulstam

En äldre man på cykel stannade bredvid mig och satte foten i backen. ”Ursäkta,” sa han, ”men jag måste bara säga: vad glad jag blir när jag ser en människa gå och läsa en bok istället för att titta ner i telefonen!” Han tackade mig två gånger, sa att jag gjort hans dag och cyklade vidare, nynnande på en frisk melodi.