//

Maktlöshet, hetta och hopp

Start

Trakten läser
Klimat och moral, nio tankar om hettan, redaktör Magnus Linton, Natur och kultur, 2021.

Det här är boken du önskar att du inte läste medan du läser, men som ditt framtida jag skulle ångra att du inte läst om du inte har läst.

Det är en jobbig bok. Den berättar om hur saker är, hur saker varit och hur saker kommer bli. Den berättar om klimatkrisen. Med fakta och med ett språk som inte går att värja sig ifrån. Jag blir så ledsen när jag läser om hur vi människor beter oss mot andra arter på vår jord, hur vi förstör hela planeten för varandra och oss själva och hur orättvist vi fördelar våra gemensamma resurser.  Uppgifter som “96,5 procent angav att de var väldigt eller extremt oroade över sina befintliga, förväntade eller hypotetiska barns välbefinnande i en klimatförändrad värld”, är sorgliga, speciellt i ljuset av att vi ändå inte gör mycket för att förändra situationen.

Maktlöshet. Ja, det är det lätt att känna. När man ser på de komplexa och globala skeenden som tycks eskalera och sliter loss balansen på planeten.

Sommaren 2018 som var så het här i Sverige, då när alla andra tycktes jubla av glädje och då jag bara kände djup sorg och en förtvivlan för det som ingen annan tycktes se. Den sommaren omnämns i boken. Jag har kommit över min “Varförfattaringenvadsomhänderjagblirgalen”-period och har insett att vi alla blundar så länge vi behöver det. Att det är så vi människor fungerar. Men när vi orkar ta in informationen, när vi släpper in verkligheten i våra hjärtan – då gör det ont. Vi behöver bearbeta det. Ta in lite i taget. Sedan kan vi göra något åt det.

”Av alla däggdjur som nu lever på jorden är […] 36 procent människor och 60 procent slaktdjur, boskap som snart ligger på människors tallrikar. Andelen vilda djur är nu nere på 4 procent – och inom några decennier beräknas ytterligare en miljon djur- och växtarter ha utrotats.”

Magnus Linton

Det är här den här boken kommer in och kräver att läsas.

Hopp. Ja, de olika författarna vänder och vrider på olika problemställningar och levererar nya tankemönster, nya slutsatser och ett hopp om framtiden. Ja, det finns en framtid och den behöver inte nödvändigtvis vara svart och bringa lidande och död. Det finns anledning att inte fortsätta blunda för klimatförändringarna. För ditt framtida jag vill att du gör något nu.

Slutligen rekommenderar jag dig att bjuda in till en bokcirkel med den här boken, för den sätter igång så många tankar. Då kanske du kan undvika att, som för mig, varannan mening hemma börjar med, “I den här boken jag läser nu…”

Allt blir bra till slut. Är det inte bra så är det inte slut.


Övriga artikelförfattare: Karim Jebari, John Broome, Jenny Andersson, Erik Westholm, Folke Tersman, Julia Mosquera, Göran Duus-Otterström, Anna-Maria Hällgren, Timothy Campbell

Anna Höök

Jag skriver om det jag tycker är viktigt, det jag tycker om, och det jag vill lära mig mer om. Jag skriver för att jag älskar att skriva.