/

Bort från ätstörningen

Trakten läser
Vägen mot det friska – att bli fri från ätstörningar, faktabok av Anna Ehn, Natur & Kultur, 2022.

I Anna Ehns ”Vägen mot det friska” får läsaren tillgång till fakta i kombination med personliga reflektioner. Det är hjälp till självhjälp med hoppet om att bli fri från ätstörningar. Kunskap och förståelse ges utifrån den senaste forskningen, som till exempel vilken betydelse har självbilden och varför är det så svårt att hitta balans i träning och matintag. Forskningen varvas med Anna Ehns personliga reflektioner. Hon har också ställt frågor till ett antal intervjupersoner, vars erfarenheter och berättelser boken vilar mot. De reflekterar över vad som gör dem friska. Forskningen och de många individuella berättelserna med perspektiv visar på hur vägen ur en ätstörning kan se ut.

Det är välkommet att förlaget Natur & Kultur tar upp ämnet att bli fri från ätstörningar i en lättläst faktabok med dels personliga erfarenheter och dels högst aktuell forskning. Anna Ehn lyckas väl med att bidra till lättillgänglig kunskap inom området. Det är en berörande bok som skänker tröst till drabbade och närstående. Ens tillfrisknande från ätstörningar banar väg för andras och en nyckel är att våga berätta, även om det känns skamligt. En annan nyckel är att stärka den egna självbilden istället för att leva upp till omvärldens mediabild av vad som är värt att älska. Forskningen och de individuella erfarenheterna visar att det finns hopp. Det finns vägar framåt och det går att bli frisk.

Berättelserna har en gemensam nämnare, den som handlar om ångest över att sakna existensberättigande, att inte duga och att inte räcka till. Det är en sak att se sina invanda mönster, en annan att ändra sin invanda beteenden. Ehns bok visar på flera vägar framåt. Jag läser och önskar att fånig, arg, gammal och tjock ska ges ett större välkommet utrymme när vi speglar oss och definierar bilden av oss själva. Anna Ehns handbok bidrar till mod och kraft att skapa sådant utrymme. Det finns ingen mer förtjust än det lilla barnet som får syn på sig själv. Utan att veta att det är en spegelbild tror barnet att det är en efterlängtad kamrat. Glädjen bara spritter i en sådan liten människa. Vart tar den glädjen vägen när barnet växer och möter omvärldens blick?

”Att bli fri från ätstörningar” är bitvis smärtsam läsning om ångest och rutiner som inrättas för att bli kvitt ångesten. Men ”Vägen mot det friska” är framförallt en hoppfull faktabok som förmedlar insikten att det inte är lätt att bli frisk, men trägen vinner.


Irene Kolares bok Vårdnaden finns bl.a. att köpa här.

Irene Kolare

Irene Kolare debuterade med romanen "Vårdnaden" 2021, där hon berättar om barndomen, föräldrarnas skilsmässa och om hur livet trots allt går vidare.