/

Röster från Fogelstad

Från Kulturföreningen Fogelstad når oss klipp med röster från Den Kvinnliga medborgarskolans vid Fogelstad och tidskriften Tidevarvets grundare under tidigt 1900-tal. Läs och begrunda.


Gäller de fortfarande tycker du, eller? Skicka gärna dina tankar om dessa citat eller tankar du själv vill sprida. (info@fogelstad.org)


Säg vad du verkligen tycker, men tyck inte på förhand något om någon, förrän du verkligen fått kännedom. Hela vår samvaro är ofta bunden av förutfattade meningar.

Honorine Hermelin

Honorine Hermelin med Tidevarvet.

En stor sak lyckas aldrig utan att varje generation åt den ger sin bästa strävan, men med orättfärdiga former lyckas ingenting.

Elisabeth Tamm

Mäns och kvinnors historia är ju sammanflätad som varp och inslag i en väv. Men det har lyckats göra en historia enbart av inslaget.

Elin Wägner

Ur våldets segrar föds hat, och ur hat kan inga motsättningar lösas, ur hat kommer nytt våld och så fortsätter cirkeln.

Elin Wägner

Vi måste förvärva och återförvärva en så djup insikt att vi kunna samarbeta med naturen i stället för att bortarbeta den.

Elin Wägner

Allt som ska ske tar tid, allt måste grundläggas genom att de mångas arbete, som ofta synes fruktlöst. Men en dag ska genombrottet ske.

Elisabeth Tamm

Kursdeltagare i grönska med rektor Honorine Hermelin (tvåa från vänster),1930-tal. Foto: Fredrik Axel Fredriksson

Träffa Kulturföreningen Fogelstad nu på lördag, på Ängeln, när de har höstmöte. Läs mer här.


Faktaruta

Den Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad.På Fogelstad i Julita tog ägaren till godset Elisabeth Tamm initiativ till en medborgarskola för kvinnor, efter att kvinnor fått rösträtt 1921, och där hon själv var en av de fem som valdes in i riksdagen. Hon insåg att om det skulle bli någon skillnad i samhället genom att  kvinnor nu hade rösträtt, så måste det bli många och kunniga kvinnor som var villiga att arbeta för förändring. Den kvinnliga medborgarskolan på Fogelstad pågick 1925-54 där ca 2000 kvinnor från alla samhällsklasser fick mod och kunskap att delta i samhällsbygget. 
Kulturföreningen Fogelstad bildades 1995. Den vill sprida kunskap om de idéer och den verksamhet som bedrevs där. Föreningen vill också utveckla och verka för dessa idéer i dagens samhälle. På Fogelstad, i det gamla mejeriet finns en utställning om medborgarskolan, som är öppen alla lördagar och söndagar, juni- augusti. Guidningar och föreläsningar ges också. Välkommen att lära känna denna unika verksamhet på plats.Läs gärna vidare på www.fogelstad.org

Trakten redaktion

Redaktionen jobbar gemensamt under täckmantel av Södermanlands landskapsinsekt strimlusen, i familjen bärfisar ordningen halvvingar.