Rödbrun rottryffel

Dikt av Henrik Johansson

Jag gick till en fältbiolog och sa:
Hur vet man vilka svampar som går att knarka?
Han sa:
Läs i svampboken.
Jag sa:
Står det där?
Han sa:
Står det ”Orsakar yrsel och illamående”, så är det bara att proppa i sig.
Och jag begrundade detta, fann en rödbrun
rottryffel i öster om Vollsjö.
Men vågade aldrig smaka.

Trakten redaktion

Redaktionen jobbar gemensamt under täckmantel av Södermanlands landskapsinsekt strimlusen, i familjen bärfisar ordningen halvvingar.