Pappa

Dikt av Martina Petersson

Ut i skog och mark
han tog sin flicka.
Han lärde henne
Stensopp, Kantarell
och Fårticka.

Hon kände sig
som en stor flicka
när han visade henne
Blomkålssvamp
Trattkantarell
och fnöskticka

En dag
han lämnade allt.
Kvar stod hans lilla flicka,
med handen på
hans fina tårticka.
/ Från din stora lilla flicka

Trakten redaktion

Redaktionen jobbar gemensamt under täckmantel av Södermanlands landskapsinsekt strimlusen, i familjen bärfisar ordningen halvvingar.