Familjeband

Läs en nyskriven dikt om manlighet av Christopher Paulstam.