Makten och orden

Med utgångspunkt i frasen "Bratstvo i jedinstvo" undersöker Arvid Svenske vad språk betydde för etablerandet av makt i den kortlivade staten Jugoslavien.

//