/

Trakten ❤ LiU – essäistiskt dödsryck

När vi startade Trakten var en viktig drivkraft att erbjuda en plats för texter som kanske inte annars skulle nå ut, verk skapade av såväl etablerade som aspirerande skribenter. Det har vi också gjort: nära tusen artiklar av ungefär 200 olika upphovspersoner. Det känns därför bra att sätta definitiv punkt genom att presentera fyra fina essäer av studenter på programmet Språk, litteratur och medier vid Linköpings universitet. Schluss, aus, vorbei! 

Michael, vad mumlade du om?

/

Murmur kom 1983. 40 årsenare lindrar texterna fortfarande vår ångest, samtidigt som de reflekterar världen av idag, konstaterar David Brignoli. Trots detta märkliga mummel!

Mer

Trakten redaktion

Redaktionen jobbar gemensamt under täckmantel av Södermanlands landskapsinsekt strimlusen, i familjen bärfisar ordningen halvvingar.