Visionsfestivalen

Framtiden. Just nu är det många som ser mörkt på den. Men kanske går det att tänka kreativt och konstruktivt. Kanske är det möjligt att ha visioner. Trakten har ställt några frågor till Sofia Olsson på Scenario 2030, som arrangerar Visionsfestivalen i Katrineholm i helgen tillsammans med ABF Sörmland.


Berätta lite om Visionsfestivalen: vad är syftet, tanken bakom festivalen? Vem står för fiolerna, vem finansierar?

Visionsfestivalen i Katrineholm fungerar som en alldeles särskild mötesplats. I en tid av sammankopplade globala kriser blir det allt viktigare för oss att skapa visioner om vart vi vill vara på väg. Visioner om samhällen som håller sig inom planetens gränser samtidigt som människor får det de behöver. Under denna tredagarsfestival kommer vi genom workshops, diskussioner och spontana möten få möjlighet att utforska vilka modeller för verkligt hållbara och rättvisa samhällen som redan finns, samt tänka vidare tillsammans. 

Visionsfestivalen anordnas av Arvsfondsprojektet Scenario 2030 tillsammans med ABF Sörmland med stöd från Katrineholms kommun. Festivalen äger rum 17-19e mars på Perrongen och Turbinen i Katrineholm. Mer info finns på Scenario 2030s Facebook-sida

Vad händer – hur ser programmet ut?

Det blir tre dagar av workshops, föreläsningar, filmvisning, diskussioner, mat och en massa musik och dans. Bland annat kommer Elin från ETC Solpark prata om hållbar odling, Jacob Rask från Copenhagen Doughnut kommer prata om hållbar ekonomi och vi i Scenario 2030 kommer visa våran dokumentärfilm om alternativa ekonomier. Det kommer bli öppna workshops om framtidsvisioner och tillfälle att fördjupa sig i globalt arbete på söndagen. På lördagenskvällen firar vi även med härlig musik från ManLuckerz and the Zim-Traditional Unity Band och DJ Stella. 

Alla långvariga och fundamentala förändringar i hur vi lever har börjat med att människor kommit samman och vågat tro att något annat än det de sett omkring sig varit möjligt.

Vilka kommer? Är det mest Katrineholmare, eller kommer folk farande?

Vårt mål är att festivalen ska attrahera människor med olika erfarenheter och perspektiv. Lokalbor, odlingsintresserade och andra som ägnar sig åt hållbarhet på ett praktiskt sätt, nyckelpersoner i kommunen, människor som är engagerade i hållbarhetsfrågor i andra delar av landet, pedagoger och du som mest är nyfiken. Unga såväl som äldre. För att möjliggöra detta är hela festivalen gratis.  

Sofia Olsson blickar mot framtiden.

Om du skulle övertyga en besökare: varför ska de besöka festivalen? Give us your best shot 🙂

Vi tror att det kommer kännas viktigt, roligt och spännande att vara med på denna festival, vare sig en väljer att bara titta in eller deltar alla tre dagar. Frågor om hur framtiden kommer att bli, vad för sorts samhälle vi tror på och vad som ger oss hopp är frågor som är viktiga för många människor (kanske oss alla). Att få möjlighet att prata, lyssna och tänka på dessa frågor ger oss en känsla av gemenskap, och hopp. Alla events är öppna för dig som redan är engagerad i dessa frågor och du som är helt ny.   

Men ärligt talat: går det att åstadkomma förändring genom visioner? Leder det nånstans? 😉

Går det att skapa förändring genom visioner? Ja, det gör det. Alla långvariga och fundamentala förändringar i hur vi lever har börjat med att människor kommit samman och vågat tro att något annat än det de sett omkring sig varit möjligt. Idag, när eskalerande ekologiska kriser vävs samman med ekonomiska och sociala kriser, behöver vi verkligen konkreta beskrivningar av hur ett “hållbart och rättvist samhälle” faktiskt kan se ut och hur vi tar oss dit. 

Sista dagen ägnas åt ”Wellbeing Economy Alliance (WeAll)” Kan du berätta lite mer om vad det är?

Wellbeing Economy Alliance (förkortas WeAll) är ett globalt nätverk av organisationer, rörelser och individer. WeAlls syfte är att transformera den globala ekonomin genom att samla initiativ för att tillsammans skapa förändring mot en ekonomi som ger välbefinnande till människor och planet. För att koppla samman Scenario 2030 och andra initiativ med denna globala rörelse, startar vi upp en lokal “hub” för WeAll i Sverige. Sista dagen av Visionsfestivalen kommer ägnas åt just detta arbete. De flesta som kommer denna dag har varit med i arbetet ett tag men du som är nyfiken är varmt välkommen att komma med. 

Angående 2030: har du själv en bild, ett scenario över Katrineholm, Sverige och världen 2030? Hur tror du att samhället kommer att utvecklas, och vad hoppas du på ska hända?

Det vi tror på och jobbar för är att allt fler människor, både  lokalt i Katrineholm och runt om i världen, ska komma samman och börja planera och skapa samhällen som möjliggör att vi alla kan leva ett gott liv i balans med jordens ekosystem. 

Scenario 2030s roll i detta är att skapa öppna och trygga mötesplatser där andras tankar, frågor och önskningar får plats; istället för att själva försöka sprida en viss modell för hur vi bör leva. När vi tillsammans vågar möta både det som är läskigt, och det som är hoppfullt, kan vi åstadkomma verklig förändring.


Bilder: Scenario 2030

Läs mer om Visionsfestivalen och Scenario 2030 på deras hemsida och Facebook.

Trakten redaktion

Redaktionen jobbar gemensamt under täckmantel av Södermanlands landskapsinsekt strimlusen, i familjen bärfisar ordningen halvvingar.