//

Vad ska vi med samhället till?

Solen går upp över Katrineholm. Foto: Axel Hellby

Författaren, debattören, ”avdankade politikern” och Traktenmedarbetaren Birger Schlaugs nya bok heter Vad ska vi med samhället till?

I sin trettonde bok gör han upp med samhället. Vad ska vi ha det till? Underförstått, finns samhället till för medborgarna eller tvärtom? Och det är verkligen en uppgörelse. I tjugofem folkbildande kapitel går han igenom många aspekter av det gemensamma. Inte bara i betydelsen stat och kommun utan även det offentliga rummets andra bitar. För visst är det så att företag, varumärken, marknad och privata sektorns olika ekonomier är en del av hur vi samexisterar. Ändå, menar Schlaug, är dessa fria från ansvar för många av sina handlingar, även när de påverkar medborgaren starkt negativt.

Medborgaren är ett centralt begrepp i boken. Med det menar Schlaug inte enbart den juridiska medborgaren utan alla som lever och verkar i ett land. Det är allas våra liv som tillsammans utgör samhället, och som detta borde finnas till för. När ekonomiska intressen går före medborgarperspektivet hotar kollapsen, den miljömässiga och den sociala. Att författaren är arg, bitvis besviken, går inte att missta sig på. Men boken siktar framåt och tar upp tänkbara lösningar och vägar framåt. 

Ibland är han ödmjuk, tillstår att många svar blir han skyldig. Andra gånger är det en mer bestämd, rentav uppfodrande ton som bär prosan. Han tar avstamp i idolen Elin Wägners texter, framförallt humanekologiska klassikern Väckarklocka. Välvalda citat inleder kapitlen och boken avslutas med en fantiserad intervju med Wägner. Liksom henne är Schlaug en debattör som ställer sig själv utanför etablissemanget när han tycker att det behövs, när partiers eller medias röster och visioner tycks honom förvirrade eller förljugna. I den här boken sammanfattar han sina idéer kring ett samhälle, ett gott samhälle, som alltid tycks utom räckhåll. Men som ändå måste vara tänkbart.

Han framstår som sargad, på gränsen till bitter. Som litterär upplevelse glimrar debattskriften till i en vemodig skildring av en eftermiddag, minnet av en resa han gjorde som språkrör, omgiven av människor men fullkomligt ensam. Finns det något hopp? Schlaug vacklar mellan att tro och inte tro på framtiden men han kan tänka sig den. Alltid något.

Trakten har kommit över ett signerat exemplar av boken, som vi bjussar någon av våra läsare på. Gå in och följ Trakten på facebook så deltar du i utlottningen.

Axel Hellby

Skribent, lärare och författare, sedan hösten 2020 Traktens chefredaktör.